Skorpion 2022 – szkolenie proobronne organizowane przez Combat Alert niemal dla każdego

mat. pras.
mat. pras.

Już 22 października na poligonie Warszawa-Wesoła odbędzie się jednodniowe otwarte szkolenie proobronne Skorpion 2022, podczas którego cywile będą mogli zgłębić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu używania broni, musztry, obrony przed bronią masowego rażenia, medycyny pola walki i łączności. Szkolenie zorganizowane jest przez Combat Alert przy ścisłej współpracy z dowódcą 1 Warszawskiej Brygady Pancernej i MON. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły „Gazeta Polska Codziennie”, tygodnik „Gazeta Polska” i portal Niezależna.pl.

Nazwa zobowiązuje Nazwa Skorpion nawiązuje do 4 Pułku Pancernego „Skorpion” biorącego udział w działaniach wojennych w czasie II wojny światowej. 4 sierpnia 1942 r. w Palestynie został sformowany 4 Batalion Czołgów. Rok później z batalionu powstał 4 Pułk Pancerny „Skorpion”, który wszedł w skład 2 Korpusu Polskiego. Jak zauważa Marcin Korowaj z Combat Alert, nazwa i symbol jednostki miały nie tylko upamiętniać jej drogę oraz miejsce utworzenia w piaskach pustyni, lecz także oddać jej charakter – skorpion jest mały, niepozorny, ale jego ukąszenie bywa bolesne, a czasem śmiertelne. Taki też twardy i zajadły charakter mieli czołgiści Skorpiona.

– Brali udział w walkach na ziemi włoskiej, w tym w słynnej bitwie pod Monte Cassino w maju 1944 r., w trakcie której wdziera- li się w stronę umocnień niemieckich na Mass Albaneta Drogą Polskich Saperów. Dali przykład niezłomności i bohaterstwa najwyższej próby. Przez przyjęcie nazwy Skorpion dla cyklicznych szkoleń odbywających się na tere- nie 1 Warszawskiej Brygady Pancernej, organizowanych przez Combat Alert, oddaje- my hołd bohaterom sprzed lat – stwierdza Marcin Korowaj.
Od rana do wieczora Skorpion 2022 rozpoczyna się na poligonie Warszawa-Wesoła o godz. 7.30.
•    07.30 rejestracja (wydanie identyfikatorów i karty wyszkolenia),
•    08.30 apel otwarcia (określenie procedur bezpieczeństwa),
•    09.00 pierwszy blok szkoleniowy,
•    13.00 przerwa obiadowa (należy zabezpieczyć we własnym zakresie np. racja żywnościowa),
•    14.00 drugi blok szkoleniowy,
•    18.30 apel zamknięcia (wydanie nagród i pakietów uczestnika).
Zapisać się na szkolenie SKORPION 2022 można klikając tutaj

Szkolenie realizowane będzie w kilku blokach, a obejmować ma rozpoznanie, ochronę osób i obiektów, obronę przeciwlotniczą, bronioznawstwo, musztrę, obronę przed bronią masowego rażenia, medycynę pola walki i łączność.

Każdy blok jest prowadzony przez żołnierzy 1 Warszawskiej Brygady Pancernej. – Te 12 godzin na poligonie uczestnikom ćwiczeń minie bardzo szybko. Szkolenie realizowane jest w bardzo atrakcyjnej formie. Spotkania są dynamiczne, jest też element rywalizacji – przyznaje prezes zarządu Fundacji na rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju „Combat alert”. Zakończenie szkolenia planowane jest ok. godz. 18.30. Wówczas zaplanowane jest rozdawanie na- gród i pakietów uczestnika.

– Po zaliczeniu tych ośmiu bloków będziemy zachęcać ludzi do wstąpienia do Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT), służby kandydackiej, dobro- wolnej zasadniczej służby wojskowej albo zawodowej służby wojskowej – tłumaczy Korowaj.

Pewna część osób nie będzie zainteresowana związaniem się z Siłami Zbrojnymi RP. Te osoby będą miały możliwość dalszego rozwoju w ramach certyfikowanej organizacji proobronnej. W nieco mniej sformalizowanej atmosferze będą mogły podnosić swoje kwalifikacje. Można też przejść szkolenie proobronne i nie wiązać się z wojskiem ani organizacjami proobronnymi. 

Fundacja na rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju „Combat alert” jest jedną z czterech organizacji, które do tej pory zawarły z Ministerstwem Obrony Narodowej partnerską umowę proobronną. Certyfikowane w ramach umowy z szefem MON organizacje mogą liczyć na wsparcie swoich przedsięwzięć przez Siły Zbrojne RP.

– To daje nam pewną przewagę organizacyjną i gwarantuje jakość tego projektu – zauważa Marcin Korowaj. 

COMBAT ALERT
07.30 rejestracja (wydanie identyfikatorów i karty wyszkolenia), 08.30 apel otwarcia (określenie procedur bezpieczeństwa), 09.00 pierwszy blok szkoleniowy,
www.combatalert.com