Przemysłowy potencjał do zielonej zmiany

mat. pras.
mat. pras.

Już 5 lipca odbędzie się konferencja pt. „Przemysłowy potencjał do zielonej zmiany”. Podczas wydarzenia eksperci odniosą się do wyzwań, jakie stoją przed przedsiębiorcami i związanymi z tym szansami na wzrost konkurencyjności polskiego przemysłu. Dyskusja poświęcona będzie także potencjałowi, jaki niesie za sobą dywersyfikacja źródeł energii oraz najlepszym sposobom na finasowanie transformacji przemysłowej.

- Wyzwania dotyczące zmiany klimatu i degradacji środowiska wymagają jak najszybszej transformacji dotychczasowych działań dla dobra przyszłych pokoleń i całego świata. Aby im sprostać konieczna jest strategia przemysłowa na rzecz konkurencyjnej, ekologicznej i cyfrowej Europy, którą stanowi m.in. Europejski Zielony Ład czy pakiet Fit for 55. Dyskusje dotyczące strategii transformacji przemysłowej nabierają szczególnego znaczenia w związku z kryzysem w Ukrainie. Na nowo musimy zdefiniować plany i kroki milowe, które należy podjąć dla dobra naszej planety – mówi Damian Kuraś, dyrektor Instytutu ESG, wiceprezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego.

W ramach konferencji odbędą się trzy sesje panelowe. Pierwsza sesja poświęcona będzie wyzwaniom, jakie niesie za sobą transformacja przemysłu, transformacja cyfrowa i technologiczna. Swój udział potwierdzili w niej m.in.: Wojciech Racięcki - Dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju; Rafał Baniak – Prezes Pracodawcy RP; Andrzej Arendarski – Prezydent Krajowej Izby Gospodarczej i Robert Kłosowski – p.o. Prezesa Zarządu Platformy Przemysł Przyszłości.

Druga sesja panelowa będzie dotyczyła przede wszystkim dywersyfikacji źródeł energii, bezpieczeństwa energetycznego i zmian, jakie w związku z tym czekają polski przemysł. Głos w drugiej dyskusji zabiorą m.in.: Dominik Wadecki – Wiceprezes Zarządu, Energa; Thierry Deschaux - Dyrektor Generalny EDF SA Przedstawicielstwo w Polsce – Energia Jądrowa; dr Dawid Piekarz – Wiceprezes Instytutu Staszica oraz Piotr Gepert – Doradca Prezesa, Pracodawcy RP. 

Natomiast trzecia sesja poświęcona będzie tematyce finasowania transformacji przemysłowej. Eksperci m.in.: Katarzyna Szwarc - Pełnomocniczka rządu ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, Ministerstwo Finansów i Ilona Pieczyńska-Czerny – Dyrektor, PwC, wyjaśnią na ile zielone obligacje mogą wspomóc zieloną transformację oraz czy ukraiński kryzys spowolni zielone zmiany i utrudni finansowanie przedsięwzięć z tego zakresu?

Wydarzenie będzie transmitowane na kanale Youtube Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Już dziś można zapisać się do śledzenia transmisji: https://youtu.be/l7bjIuH44hM 

 

 

Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Gazeta Polska. 

****
Organizatorem konferencji jest Instytut ESG - zespół doradczo-analityczny działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego (www.fundacjaxbw.pl). Celem działania Instytutu jest wspomaganie rozwoju gospodarczego Polski poprzez tworzenie platformy dialogu na rzecz stworzenia ekosystemu ESG (Environmental, Social, Corporate Governance) w Polsce, upowszechniania raportowania ESG i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Instytut jest głównym organizatorem I Kongresu ESG (www.esgkongres.pl) – pierwszego okrągłego stołu poświęconego kwestiom ESG dla wszystkich zainteresowanych grup.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. 
Partnerem strategicznym konferencji jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a partnerem głównym Bank Ochrony Środowiska. 
Partnerami są: Hubmedia, Diaverum i Fundacja Energa. 
Partnerami merytorycznymi wydarzenia są: Pracodawcy RP, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Klastry Polskie, PRME Chapter Poland, Związek Banków Polskich, Instytut Biznesu.