Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

PGE w nowym wymiarze cyberbezpieczeństwa. Nowoczesna łączność dla polskiej energetyki

fot. AdobeStock
fot. AdobeStock

PGE Systemy i PGE Dystrybucja, spółki z Grupy PGE, podpisały umowę z firmą Nokia Solutions and Networks na dostawę i wdrożenie komponentów sieci teletransmisyjnej typu mobile backhaul (MBH) na potrzeby budowy sieci LTE450.

Aby stworzyć połączenia pomiędzy komponentami radiowymi w terenie (stacje bazowe RAN LTE450) a komponentami centralnymi CORE LTE450, Nokia dostarczy i wdroży ponad 600 urządzeń w sieci teletransmisyjnej PGE począwszy od 2024 roku. Całkowite wdrożenie systemu przewidywane jest do końca 2025 roku.

LTE – szybsza obsługa klientów, większe bezpieczeństwo, szybszy przesył danych

– Sieć LTE450 jest jednym z kluczowych elementów budowania nowoczesnej energetyki przez PGE. Niezawodna bezpieczna i niezależna sieć łączności w energetyce w połączeniu z opomiarowaniem sieci zapewni stały, bieżący obraz funkcjonowania sieci dystrybucji energii. Pozwoli to na natychmiastową reakcję na zagrożenia z zakresu cyberbezpieczeństwa atakami zewnętrznymi na nasze sieci i skróci czas wykrycia i usunięcia awarii. A cyfryzacja, której niezbędnym elementem jest sieć LTE, przyspieszy obsługę klientów oraz umożliwi oferowanie im nowych usług. Ten system łączności będzie stanowił jeden z głównych elementów podniesienia bezpieczeństwa funkcjonowania sieci energetycznych w naszym kraju i pozwoli na szybszy przesył danych – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Jak poinformował Zbigniew Orkisz prezes PGE Systemy, spółki – integratora i wdrożeniowca w PGE systemu LTE450, rozstrzygnięte postępowanie na dostarczenie sieci teletransmisyjnej przez Nokię jest jednym z kilkunastu postępowań, które prowadzi jego spółka we współpracy z PGE Dystrybucja w celu wdrożenia systemu LTE450.
– Będziemy go wykorzystywać jako pierwsi w Polsce. Rozwiązanie to przeniesie Grupę PGE w nowy wymiar w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa, jak również zabezpieczy ją pod względem długości i gwarantowanego czasu funkcjonowania tego systemu. LTE450 dostarczy możliwość komunikacji dla dystrybucji pomiędzy stacjami i centrami zarządzania, wymiany danych pomiędzy zdalnymi licznikami w korzystających z naszych usług gospodarstwach domowych i centrami zarządzania oraz wymiany danych dotyczących zarządzania w terenie między Grupą PGE i serwisantami – dodał prezes PGE Systemy.

– Systemy IP/MPLS budowane przez naszą firmę stanowią niezawodne i rozwojowe rozwiązania najwyższej klasy, doskonale spełniające oczekiwania PGE w zakresie budowy nowoczesnej, wydajnej i bezpiecznej sieci. Z niecierpliwością czekamy na wsparcie PGE w osiągnięciu jej strategicznych celów i przyczynieniu się do sukcesu polskiej infrastruktury sieci energetycznej – powiedział Dirk Lewandowski, wiceprezes Nokia Enterprise na Europę Środkowo-Wschodnią.

Nokia dostarczy urządzenia o architekturze modularnej

Umowa obejmuje dostarczenie routerów i przełączników klasy IP/MPLS, źródeł synchronizacji oraz dedykowanych systemów nadzoru i zarządzania (System OSS). Nokia dostarczy urządzenia o architekturze modularnej z mechanizmami wysokiej dostępności (wyposażenie głównych punktów węzłowych zlokalizowanych w Centrach Przetwarzania Danych oraz dedykowanych centralnych pomieszczeniach technicznych, tzw. węzłów szkieletowych) oraz urządzenia kompaktowe przewidziane do instalacji w lokalizacjach stacji bazowych LTE450 (tzw. węzły dostępowo-agreagacyjne). Rozwiązanie, oprócz zawansowanych mechanizmów zarządzania ruchem i jakością usług QoS, zapewni także wysoki poziom cyberbezpieczeństwa. Wykonawca po zrealizowaniu prac wdrożeniowych, zobowiązany jest także świadczyć usługi wsparcia technicznego i gwarancji przez okres 10 lat.

Pojemność i zdolność transmisji wzrosną nawet kilkaset razy

Sieć LTE450 dostarcza szerokopasmową, niezawodną i bezpieczną transmisję danych na potrzeby energetyki. Oznacza nowoczesne możliwości komunikacyjne, porównywane do wykorzystywanych na smartfonie. LTE450 umożliwia monitoring dużej liczby urządzeń, szybką transmisję danych, przesyłanie dokumentacji technicznej, map, zdjęć, obrazów wideo i komunikację głosową. To system wykorzystujący częstotliwość 450 MHz – specjalne pasmo dedykowane sektorowi energetycznemu. Tym samym umożliwia odejście od ograniczeń radiowych systemów wąskopasmowych na rzecz sieci wielousługowej LTE. Jej pojemność i zdolność transmisji danych jest nawet kilkaset razy wyższa od systemów wąskopasmowych. Główne korzyści sieci LTE450: 

– podniesienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez efektywne wsparcie służb dystrybucyjnych w przypadku awarii, tak aby szybciej reagować i usuwać ich skutki;
– zdalne zarzadzanie infrastrukturą w celu poprawy ciągłości dostaw energii; 
– zdalny odczyt liczników energii, umożliwiający tworzenie lepszych taryf dla odbiorców;
– wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE).

Program LTE450 wpisuje się w harmonogram wdrożenia nowoczesnej łączności dla polskiej energetyki. Proces budowy sieci LTE450 oraz Operatora w sektorze energetycznym to zadanie kilkuletnie, w którym wymagany jest podział na kolejne etapy realizacyjne, co ma miejsce w Grupie PGE. Lata 2018–2020 stanowiły czas weryfikacji technologii LTE450 celem uruchomienia planowanych usług technicznych, lata 2020–2021 to okres, w którym opracowano kompleksową analizę i koncepcję wdrożenia LTE450 wraz z modelem biznesowo-technicznym. Lata 2021–2022 to zaś czas sukcesywnego opracowywania dokumentacji i uruchamiania postępowań przetargowych realizowanych w trybie zgodnym z prawem zamówień publicznych PZP. Jednocześnie kontynuowane są prace w zakresie współpracy z pozostałymi czterema Operatorami Sieci Dystrybucyjnych OSD (Enea Operator, Energa Operator, Stoen Operator i Tauron Dystrybucja).

Autor: