Przekaż 1,5% na media Strefy Wolnego Słowa. Dziękujemy! Przekaż TERAZ » x

Mistrzostwa Polski Duchowieństwa w szachach szybkich i błyskawicznych 2023

mat. pras.
mat. pras.

W dniach 20-21 lutego 2023 w Pallotyńskim Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie-Jeziornie odbyły się Mistrzostwa Polski Duchowieństwa w Szachach Szybkich (po raz 18) i Bły-skawicznych (po raz 22). W mistrzostwach wzięło udział 31 zawodników: 20 księży, 1 brat za-konny (pallotyn) i 10 kleryków. Wśród księży był 1 kapłan prawosławny i 19 rzymskokatolic-kich: 2 misjonarzy św. Wincentego à Paulo, 2 pallotynów, chrystusowiec, saletyn oraz księża z archidiecezji przemyskiej (3), gdańskiej, katowickiej oraz z diecezji tarnowskiej (2), sandomier-skiej (2), drohiczyńskiej, kaliskiej, toruńskiej i siedleckiej. Wśród kleryków było 3 prawosław-nych, 1 salezjanin i po 2 z seminariów w Drohiczynie, w Katowicach i w Przemyślu.

W szachach błyskawicznych rozegrano 9 podwójnych rund (razem 18 partii), grając w każdej rundzie z tym samym przeciwnikiem raz białym, a raz czarnym kolorem bierek. Tempo gry wynosiło 3’+2” (dla każdego zawodnika po 3 min. na partię oraz po 2 sek. za każde wykonane posunięcie). Mistrzem Polski duchowieństwa w szachach błyskawicznych został ks. Jan Kojło z prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej (15,5 pkt. z 18); 2 miejsce zajął ks. Zbigniew Wą-drzyk z archidiecezji gdańskiej (15 pkt.), a 3 miejsce ks. Fabian Domagalski z diecezji kaliskiej (13,5 pkt). 

W szachach szybkich rozegrano 7 pojedynczych rund tempem 10’+5” (dla każdego za-wodnika po 10 min. na partię oraz po 5 sek. za każde wykonane posunięcie). W tej rozgrywce zwycięzcą został ks. Fabian Domagalski z diecezji kaliskiej (6 pkt. z 7); 2 miejsce zajął ks. Woj-ciech Sola z diecezji tarnowskiej (5,5 pkt), a 3 miejsce zajął ks. Mirosław Mejzner, pallotyn (5 pkt.).

Mistrzostwa sędziował Józef Flaziński. Rozgrywki zaszczycili swoją obecnością mistrzo-wie międzynarodowi: dr Andrzej Filipowicz, redaktor naczelny „Szachisty” oraz Jan Adamski, a także redaktorzy: Jerzy Moraś, redaktor naczelny „Panoramy Szachowej” z wydawnictwa „Pene-lopa”, oraz Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny „Gazety Polskiej”.

Szachowe Mistrzostwa Polski Duchowieństwa odbywają się od 2002 r. Ich pomysłodaw-cą jest ks. Stanisław Dębowski (Godów-Kałków, diecezja radomska). Obecnie dyrektorem mi-strzostw jest ks. Krzysztof Domaraczeńko (Czeremcha, diecezja drohiczyńska). Mistrzostwa mają charakter międzynarodowy i ekumeniczny: zaproszeni są duchowni, ale także siostry zakonne, bracia zakonni i klerycy różnych Kościołów chrześcijańskich. 

Najbliższe mistrzostwa w szachach klasycznych (z wolniejszym tempem gry, niż w sza-chach szybkich czy błyskawicznych) odbędą się w dniach 10-15 lipca 2023 w Sandomierzu. Szczegółowe wyniki rozgrywek oraz informacje potrzebne do zgłoszenia się na kolejne można znaleźć na stronie http://www.smpd.pl/. 

ks. Sławomir Pawłowski SAC

Więcej informacji na stronie: https://smpd.pl/