Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

Jaką umowę zawrzeć z dostawcą energii elektrycznej? Poradnik

Foto: Dostawca energii elektrycznej
Foto: Dostawca energii elektrycznej

Wybór odpowiedniej umowy z dostawcą energii elektrycznej to niezwykle ważny krok dla każdej firmy dążącej do zrównoważonego rozwoju i optymalizacji kosztów. Co raz więcej przedsiębiorców decyduje się na rozwiązania OZE. Jednym z coraz bardziej popularnych rozwiązań na rynku energii odnawialnej jest umowa PPA. 

 

 

Ta forma kontraktu umożliwia bezpośredni zakup energii od producentów z instalacji OZE, oferując długoterminowe korzyści zarówno pod względem ekonomicznym, jak i ekologicznym. Z tego poradnika dowiesz się czym jest umowa PPA, co może zawierać jej zapis oraz z jakimi korzyściami się wiąże.

 

Co to jest umowa PPA?

 

Umowa PPA (Power Purchase Agreement) to umowa zawierana bezpośrednio między dostawcą energii z instalacji OZE a odbiorcą, który potrzebuje dużych ilości bezemisyjnej energii elektrycznej. W Polsce najczęściej kontrakty PPA obejmują energię z instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych.

Istnieje kilka typów umów PPA. Należą do nich: 

 

  • PPA on-site, gdzie instalacja OZE znajduje się w pobliżu odbiorcy;
  • linia bezpośrednia, polegająca na przesyłaniu energii dedykowaną linią od dostawcy do odbiorcy;
  • PPA off-site, gdzie energia jest dostarczana za pośrednictwem istniejącej sieci dystrybucyjnej. 

Umowy PPA są narzędziem rynkowym wspieranym przez regulacje i strategie Unii Europejskiej. Stanowią jedno z narzędzi realizacji celów zielonej transformacji gospodarczej oraz dekarbonizacji przemysłu. Prognozy rynkowe wskazują na systematyczny wzrost zapotrzebowania na umowy PPA w Polsce. 

 

Umowa PPA – kto może zawierać i jak ją podpisać?

 

Stronami umowy PPA są operatorzy instalacji OZE oraz nabywcy energii. Po stronie dostawcy znajdują się zazwyczaj inwestorzy i deweloperzy, zarówno krajowi, jak i zagraniczni. Nabywcami są najczęściej podmioty o wysokim zapotrzebowaniu na energię elektryczną, takie jak firmy przemysłowe, korporacje czy inne instytucje.

Umowa PPA określa warunki dostarczania energii odnawialnej na określony czas, zazwyczaj od 5 do 20 lat. W ramach tej umowy nabywca zobowiązuje się do zakupu ustalonej ilości energii odnawialnej w określonym terminie, a dostawca zobowiązuje się dostarczyć tę energię po ustalonej cenie.

Umowa PPA obejmuje szczegółowe ustalenia dotyczące miejsc dostawy energii, wolumenu zakontraktowanej energii, mocy umownej i warunków jej ewentualnej modyfikacji, ustalonej ceny oraz obowiązującej grupy taryfowej, sposób rozliczeń, okres obowiązywania kontraktu oraz klauzule dotyczące odpowiedzialności za ewentualne naruszenia postanowień umowy. Nie istnieje jednolity wzór umowy PPA – każdy kontrakt jest wynikiem negocjacji dostosowanych do potrzeb zarówno dostawcy, jak i odbiorcy energii elektrycznej. 

 

Jakie korzyści daje umowa PPA?

 

Jednym z powodów, dla których umowy PPA są atrakcyjne dla przemysłu i biznesu, jest możliwość zagwarantowania stałych cen energii elektrycznej. W tradycyjnych umowach ceny mogą być zmienne i podlegać wahaniom rynkowym.

Natomiast w przypadku PPA cena energii jest zazwyczaj ustalana na stałym poziomie przez cały okres trwania umowy. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą uniknąć niepewności związanej z rosnącymi kosztami energii i lepiej zarządzać swoimi finansami.

Kolejnym istotnym argumentem jest konieczność znacznego ograniczenia emisji dwutlenku węgla (CO2). Inwestując w odnawialne źródła energii, przedsiębiorstwa mogą znacząco zmniejszyć swój ślad węglowy, co ma ogromne znaczenie w walce ze zmianami klimatycznymi.

Ponadto dla wielu firm budowa i utrzymanie własnej infrastruktury OZE może być kosztowne i skomplikowane. Umowy PPA pozwalają przedsiębiorstwom czerpać korzyści z energii odnawialnej bez konieczności inwestowania w budowę czy rozwój własnej infrastruktury. 

Korzystanie z energii odnawialnej poprawia wizerunek firmy w oczach klientów, inwestorów i społeczeństwa. Przedsiębiorstwa, które angażują się w zrównoważoną produkcję energii, są postrzegane jako myślące o przyszłości i co za tym idzie rozwoju, a także bardziej odpowiedzialne i konkurencyjne na rynku

 

Artykuł sponsorowany