Jak rozpoznać żywność ekologiczną

mat. pras.
mat. pras.

Produkcja ekologiczna jest szansą dla polskich gospodarstw na zaistnienie na rynku żywności wysokiej jakości oraz przejście z konkurencji ilościowej na jakościową. Rolnicy ekologiczni mają do wykorzystania coraz więcej kanałów dystrybucji, zarówno w ramach RHD, jak i przez platformę polskiebazarek.pl. 

Co kupują Polacy? Przede wszystkim sięgają po owoce i warzywa oznaczone jako eko. Na drugim miejscu pojawiają się ekologiczne jaja. W dalszej kolejności wybierane są: mleko i jego przetwory, pieczywo, mięso i wędliny, a w końcu–zioła, orzechy i bakalie, półprodukty oraz dania gotowe. 

Jak rozpoznać produkty ekologiczne? Nie jest to trudne. Przede wszystkim trzeba na opakowaniu/etykiecie produktu szukać unijnego logo produkcji ekologicznej, czyli charakterystycznego listka z dwunastoma gwiazdkami. Poza nim na etykiecie prawidłowo oznakowanego produktu ekologicznego powinny się znajdować: miejsce produkcji nieprzetworzonych produktów rolniczych i numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej nadzorującej producenta ekologicznego, który przeprowadził ostatnie działania produkcyjne lub przygotowawcze. 

Ten numer umieszcza się w tym samym polu widzenia co unijne logo produkcji ekologicznej. Numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej składa się z akronimu określającego państwo członkowskie lub kraj trzeci zgodnie z międzynarodową normą dwuliterowych kodów państw ISO 3166 (np. PL w przypadku Polski), terminu odnoszącego się do produkcji ekologicznej (np. EKO), numeru referencyjnego nadanego przez właściwy organ państwa członkowskiego (np. 01). Jednostki certyfikujące z Polski używają zatem numerów o następujących formatach: PL-EKO-numer.

Pamiętajmy też, że żywność ekologiczną (eko) nazywa się często żywnością bio czy organiczną. Warto wiedzieć, że zgodnie z obowiązującymi w UE regulacjami te trzy określenia odnoszą się do produktów, które powstają dokładnie w tym samym systemie jakości. Natomiast producenci lub inne podmioty, które używają tych określeń w stosunku do produktów rolnictwa konwencjonalnego, podlegają karze pieniężnej, co wynika z ustawy o rolnictwie ekologicznym. 

Dla rolników produkcja ekologiczna to szansa na większe zyski i lepsze marże przy sprzedaży i produkcji żywności, ale też wpisanie się w globalny trend ochrony klimatu i świadomego gospodarowania zasobami naturalnymi. A dla konsumentów? Ci cenią i kupują wolną od GMO żywność ekologiczną. Wysokie notowania żywności ekologicznej przekładają się również na wybory zakupowe - coraz chętniej robimy zakupy na targach i bazarach, gdzie można spotkać lokalnych rolników.

W związku z analizą stanu sektora rolnictwa ekologicznego w Polsce oraz polityką UE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało nowy Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego na lata 2021–2027. Obejmuje on wsparcie i działania nakierowane na rozwój rolnictwa ekologicznego we wszystkich obszarach łańcucha żywności, począwszy od produkcji pierwotnej do oddziaływania na popyt. 

Co ciekawe, za sprawą wieloletnich działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez MRiRW oraz KOWR rozpoznawalność logo produkcji ekologicznej w Polsce wynosi 70%, podczas gdy średnia dla UE to 56% (dane raportu „Polska wieś i rolnictwo 2020”). Świadczy to o świadomości polskich konsumentów, którzy wiedzą czym charakteryzuje się żywność ekologiczna.

Więcej informacji na www.polskasmakuje.pl

Materiał przygotowany na podstawie artykułu „Wprost”