Świąteczna promocja! Teraz prenumerata z super prezentami. Dowiedz się więcej ›› x

Jak połączyć naukę, innowację i biznes? Powstanie Centrum Innowacji 3W

fot. Andrzej Ratajczyk
fot. Andrzej Ratajczyk

Zainicjowana w ubiegłym roku przez Bank Gospodarstwa Krajowego Idea 3W (woda, wodór, węgiel) wkracza w kolejny etap realizacji. Podczas odbywającego się w maju kongresu Impact’22 w Poznaniu podpisano porozumienie w sprawie powstania Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W, które ma m.in. pomagać we wprowadzaniu na rynek nowych technologii wodnych, wodorowych i węglowych. 

Z analiz Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), jedynego w Polsce banku rozwoju, który wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju, wynika, że trzy zasoby: woda, wodór i węgiel, w istotny sposób wpłyną na rozwój innowacyjnych technologii. Woda jest źródłem życia, ale również niezbędnym zasobem wykorzystywanym w przemyśle i energetyce, ma także ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju nowych technologii. Z kolei wodór ma szansę stać się paliwem przyszłości. Natomiast innowacyjne zastosowania węgla można już dzisiaj znaleźć w medycynie, farmakologii, kosmetologii, budownictwie. Węgiel to także grafen i nanorurki węglowe. Te trzy zasoby: woda, wodór i węgiel, odpowiednio wykorzystane, mogą zmienić polską gospodarkę w bardziej innowacyjną i konkurencyjną. 

Ogłoszona w ubiegłym roku przez BGK Idea 3W wychodzi naprzeciw wyzwaniom związanym z transformacją gospodarki w kierunku zeroemisyjności. A jej celem jest zbudowanie nowatorskiego ekosystemu, sprzyjającego rozwojowi technologii z obszaru wody, wodoru i węgla nieenergetycznego. Potencjał inicjatywy ma być również oparty na sile kapitału społecznego, a 3W ma zbudować społeczność ambitnych naukowców, utalentowanych studentów i odważnych przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych i instytucji finansowych. Jednym z istotnych działań inicjatywy BGK ma być utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W. Jego zadaniem będzie rozbudowa know-how, a w długiej perspektywie wzmacnianie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, zajmujących się wykorzystaniem wodoru, wody i innowacyjnych technologii węglowych. 
 
Wsparcie dla twórców nowych technologii

Centrum Innowacji 3W będzie opracowywało diagnozy potencjału i przygotowywało strategię rozwoju technologii w obszarach 3W oraz zaoferuje usługi konsultingowe w tym zakresie. Centrum będzie też wspierać ośrodki naukowe i polskich badaczy, którzy zajmują się rozwiązywaniem problemów związanych z dostępem do wody, wykorzystaniem wodoru w transformacji energetycznej oraz tworzeniem innowacyjnych technologii wykorzystujących różne postacie węgla pierwiastkowego: grafen, nanorurki, węgiel aktywny i innych. – Zaczynamy nowy rozdział w realizacji Idei3W i pokazujemy, jak można połączyć naukę, innowację i biznes. Będziemy rozwijać nowoczesne, przełomowe technologie bazujące na strategicznych zasobach 3W: wodzie, wodorze i węglu – wskazała Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, podczas uroczystości podpisania porozumienia w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W. 

Sygnatariuszami porozumienia oprócz BGK są też Sieć Badawcza Łukasiewicz oraz jedenaście polskich uczelni technicznych i uniwersytetów. – Mam nadzieję, że Centrum będzie miejscem, do którego będą przychodzić przedsiębiorcy gotowi wyłożyć środki na badania, a rolą BGK będzie „zlewarowanie” ich możliwości finansowych, wiedząc, że ta wiarygodność jest większa – stwierdził Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz. – Jest dużo idei w projekcie 3W, ale też dużo pragmatyzmu, bo koniunktura na 3W związana jest z kluczową potrzebą zabezpieczenia zasobów surowcowych, również w kontekście bezpieczeństwa kraju – podkreślił Piotr Dardziński. 

Wykorzystać synergie

W opinii prof. Michała Wieczorowskiego z Politechniki Poznańskiej, powołanie Centrum Innowacji 3W pozwoli bardziej efektywnie prowadzić badania nad nowymi technologiami wodorowymi, wodnymi i węglowymi. – Obecnie podobne tematy są opracowywane na różnych uczelniach. Centrum pozwoli skoncentrować te badania – wskazał prof. Wieczorowski. Jego zdaniem bardzo istotną kwestią będzie wsparcie w procesie komercjalizacji badań. W ostatnich latach nastąpił postęp w tej dziedzinie, gdyż większość uczelni ma centra transferu technologii, a dodatkowo tworzone są spółki celowe, które są ważnym elementem w procesie komercjalizacji badań.

Jak wskazał Maciej Przybyła, dyrektor zarządzający w BGK, na aktywa 3W (wodór, woda, węgiel) warto spojrzeć przez pryzmat ich wzajemnej synergii. Do produkcji zielonego wodoru potrzebna jest krystalicznie czysta woda, którą można uzyskać wykorzystując filtry węglowe. – W przypadku Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W ważna będzie również synergia potencjałów świata biznesu i nauki. Centrum jest nowatorskim konceptem, gdzie liderem jest instytucja finansowa – podkreślił Maciej Przybyła. Jego zdaniem Centrum może stać się ośrodkiem certyfikacji, ale też będzie odgrywało istotną rolę w ekspansji na rynki zagraniczne. Bardzo istotne będzie również podejmowanie działań zwiększających świadomość społeczną o potrzebie budowy gospodarki o obiegu zamkniętym.

Zdaniem Piotra Dardzińskiego z Sieci Badawczej Łukasiewicz istotną wartością nowej inicjatywy jest to, że ma ona silnego lidera, dysponującego środkami finansowymi, który ma zdolność do budowania konsorcjów. To ważne, gdyż polska gospodarka oparta jest na małych i średnich przedsiębiorstwach, które nie dysponują wystarczającymi środkami na badania.

Autor: