Przekaż 1,5% na media Strefy Wolnego Słowa. Dziękujemy! Przekaż TERAZ » x

Jak obniżyć rachunek za prąd? Rabaty motywują do oszczędzania energii

FOT. ADOBE STOCK
FOT. ADOBE STOCK

Nowelizacja rozporządzenia taryfowego, jaką uchwalił rząd, pozwala zaoszczędzić jeszcze w tym roku na jednym rachunku za prąd ponad 120 zł. Wystarczy spełnić jeden z sześciu warunków, np. wyrazić zgodę na otrzymywanie elektronicznych rachunków lub potwierdzić poprawność swoich danych u sprzedawcy energii.

Polskie gospodarstwa domowe płacą za energię elektryczną jedną z najniższych cen w Europie. Dzięki wsparciu polskiego rządu i polskich firm energetycznych, w tym PGE, która przekaże w 2023 roku 10 mld zł na działania obniżające ceny energii, roczne oszczędności gospodarstw domowych mogą wynieść nawet 4 tys. zł.

Nowelizacja rozporządzenia taryfowego pozwala, aby niemal każde gospodarstwo w Polsce mogło uszczuplić swój rachunek za prąd o 120 zł. Rząd przyjął przepisy, które zobowiązują wszystkich sprzedawców do uwzględnienia tego rabatu po spełnieniu jednego z sześciu warunków. 

Warunki uzyskania upustów

Warunki nie są jednak wygórowane. Wśród nich są: wyrażenie zgody na korespondencję, w tym otrzymywanie faktur VAT drogą elektroniczną, wyrażenie zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o oferowanych produktach i usługach, potwierdzenie poprawności swoich danych u sprzedawcy energii, zmniejszenie w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy pomiędzy styczniem a wrześniem 2023 roku zużycia energii elektrycznej o 5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2022, posiadanie prosumenckiej instalacji OZE, korzystanie z podwyższonych limitów zużycia w ramach rządowej Tarczy Solidarnościowej (dotyczy gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny, z osobą z niepełnosprawnością lub rolników).

Rozliczenie obniżki ma nastąpić bez zbędnej zwłoki. W ustawie podkreślono, że nie później niż na ostatniej fakturze w 2023 roku. W przypadku niewypełnienia warunków w tym roku rozliczenie za 2023 rok ma nastąpić w fakturach za kolejne okresy rozliczeniowe w 2024 roku, jednak nie później niż do 31 marca 2024 roku.

W reakcji na decyzję Senatu

Wprowadzenie jednorazowego upustu to odpowiedź rządu na decyzję Senatu. – W związku z zablokowaniem przez opozycyjny Senat ustawy, która zakładała 5-proc. obniżkę cen za energię elektryczną zużytą w 2023 roku, rząd postanowił wprowadzić alternatywne rozwiązanie, polegające na wprowadzeniu obowiązku przyznania gospodarstwom domowym przez sprzedawców energii upustu w wysokości ponad 120 zł. My dotrzymujemy słowa i chronimy Polaków przed skutkami kryzysu energetycznego i wzrostem cen energii elektrycznej – mówi Jacek Sasin, minister aktywów państwowych. 

Tańszy prąd

Obniżenie jednego rachunku za prąd o 120 zł to kolejne działanie rządu w celu uchronienia budżetów domowych przed gwałtownymi wzrostami cen energii. W tym celu rząd w ubiegłym roku uchwalił tzw. Tarczę Solidarnościową. W tym roku została ona znowelizowana. Nowelizacja podwyższa limity zamrożenia cen prądu.

Limity dla gospodarstw domowych wzrosły z 2000 kWh do 3000 kWh rocznie, dla gospodarstw domowych, w których znajduje się osoba z niepełnosprawnością, z 2600 kWh do 3600 kWh, a dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz rolników – z 3000 kWh do 4000 kWh rocznie.

Wyższe limity obejmą wszystkie gospodarstwa domowe, również te, które przed wejściem w życie zwiększenia wsparcia w ramach Tarczy Solidarnościowej przekroczyły dotychczasowy limit. Ewentualna nadpłata zostanie zaliczona na poczet kolejnej faktury. 

Zgodnie z zapisami ustawy, osoby, które w trakcie 2023 r. nabyły prawo do zwiększonego limitu,  powinny złożyć oświadczenie „niezwłocznie, nie później niż w 30 dni od dnia uzyskania uprawnienia”. Jeśli dokument zostanie złożony po tym terminie, wówczas podwyższone limity stosowane są od kolejnego miesiąca kalendarzowego.

Po przekroczeniu określonego limitu obowiązywać będzie preferencyjna cena maksymalna dla gospodarstw domowych, która wynosi 693 zł (cena netto bez akcyzy) za 1000 kWh.

Nowelizacja gwarantuje, że energia zużyta poniżej limitu będzie kosztowała tyle co w zeszłym roku, czyli ok. 41 gr za kWh netto. Te gospodarstwa domowe, które przekroczą limit, za zużytą powyżej niego energię zapłacą również niewiele więcej, bo ok. 69 gr za kWh. 

Dzięki Tarczy Solidarnościowej i wyższym limitom cen energii przeciętna polska rodzina zapłaci w tym roku za energię od 3 do nawet 4 tys. zł mniej. 

Dodatkowy bonus za oszczędzanie

Rządowa Tarcza Solidarnościowa premiuje dodatkowo tych konsumentów, którzy zredukują zużycie energii. Te gospodarstwa domowe, które w okresie od 1 października 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku, czyli przez 14 miesięcy, zmniejszą zużycie prądu o co najmniej 10 proc., otrzymają 10-proc. obniżkę całego rocznego rachunku za energię elektryczną, który zostanie rozliczony w 2024 roku.

Nowela przewiduje także, że od 1 października 2023 roku obniżona zostanie cena maksymalna na energię z około 78 gr do 69 gr za kWh dla samorządów, małych i średnich firm oraz podmiotów użyteczności publicznej, takich jak szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki, noclegownie czy placówki opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

Polskie ceny prądu dla klientów indywidualnych najniższe w Europie

Dzięki podejmowanym przez polski rząd działaniom energia elektryczna dla klientów indywidualnych jest jedną z najniższych w Europie. Polskie gospodarstwa domowe w większości płacą za energię średnio 110,17 euro/MWh, to preferencyjna stawka za energię zużywaną do limitu 3000–4000 k Wh (w ramach Tarczy Solidarnościowej). W Czechach jest o 37 proc. drożej (255 euro/MWh), w Niemczech o 116 proc. (400 euro/MWh), a we Włoszech nawet o 165 proc. (491,37 euro/MWh) (dane: Agencja Rynku Energii).

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: www.gkpge.pl