Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

Jak napisać upoważnienie? Sprawdź, krok po kroku

fot.
fot.

Jak napisać upoważnienie? Sprawdź, krok po kroku

Upoważnienie jest dokumentem pomocnym, gdy np. nie możemy samodzielnie dokonać formalności, takich jak odebrać pisma na poczcie. W takim przypadku możemy upoważnić kogoś do załatwiania spraw w naszym imieniu. Sprawdź, jak napisać takie upoważnienie i co warto o nim wiedzieć.

Upoważnienie - co to i komu możemy udzielić?

Upoważnienie to dokument, który pozwala wybranym osobom dokonywać czynności w naszym imieniu. Do takich czynności należy np. odbiór dowodu rejestracyjnego samochodu albo listu poleconego z poczty. Upoważnienie powinno mieć formę pisemną i zawierać m.in. zakres upoważnienia oraz dane stron. W niektórych instytucjach obowiązują własne wzory upoważnień. Jeszcze inne wymagają, aby podczas załatwiania spraw zapłacić za możliwość skorzystania z upoważnienia. W tym miejscu możesz dowiedzieć się więcej na ten temat: https://aleo.com/pl/blog/wzory-dokumentow/upowaznienie/.

 Upoważnienie może mieć charakter jednorazowy, dzięki czemu np. ktoś może za nas odebrać jeden dokument. Może być również ciągłe, gdy np. upoważniamy kogoś do odbierania naszej korespondencji z poczty w danym okresie (bo jesteśmy za granicą). Zgodnie z przepisami nie ma określonych ludzi, którym udzielić możemy upoważnienie. Może to być zarówno partner bez związku małżeńskiego, jak i kolega czy ktoś z rodziny. Warto jednak zadbać o to, aby była to osoba, której ufamy. Nie można zapominać o tym, że konsekwencje wynikające z upoważnienia będą spoczywać na człowieku, któremu powierzymy swoje sprawy. Osoba np. odbierająca za nas dokument powinna mieć ze sobą dowód tożsamości, aby mogła się wylegitymować.

W jaki sposób napisać upoważnienie?

Przy pisaniu dokumentu najważniejsze, aby jasno określić, jaki jest zakres upoważnienia. Trzeba przy tym uważać, żeby upoważnienie nie było zbyt szerokie. Lepiej nie przekraczać zakresu uprawnień, zwłaszcza że życie bywa przewrotne. W dokumencie upoważniającym daną osobę do dokonywania czynności w naszym imieniu powinny znajdować się m.in. następujące dane:

  • data i miejscowość sporządzenia upoważnienia,
  • dane osoby upoważniającej, takie jak PESEL czy adres,
  • dane osoby upoważnionej,
  • dokładnie opisany zakres upoważnienia,
  • czytelny podpis osoby upoważniającej.

Różnice między pełnomocnictwem a upoważnieniem

Upoważnienie oraz pełnomocnictwo są mocno zbliżonymi do siebie dokumentami. Można powiedzieć, że wyglądają podobnie. Niektórzy uważają nawet, że to dwa takie same dokumenty, a terminy “pełnomocnictwo” i “upoważnienie” używane są zamiennie. Upoważnienie umożliwia dokonywać czynności w imieniu osoby upoważnionej (np. odbierać dokumenty z poczty), z kolei pełnomocnictwo pozwala wyrazić czyjąś wolę. Oznacza to, że dokument umożliwia podpisać np. umowę w imieniu osoby udzielającej pełnomocnictwa.

 Tym, co odróżnia pełnomocnictwo od upoważnienia, jest możliwość odwołania. Czynności wykonane przez pełnomocnika odwołać można w każdym momencie. Z kolei czynności wykonane przez osobę upoważnioną nie zawsze da się odwołać. Należy więc o tym bezwzględnie pamiętać.

Artykuł sponsorowany