Wojciech Polak

Definicja powyższa jest ułomna. Istnieje oczywiście zjawisko kreowania wizji narodu przez rządzących, charakterystyczne np. dla systemów totalitarnych (naród panów, głoszony przez Hitlera; Rosjanin – starszy brat, lansowany przez Stalina). Na ogół jednak w kreowaniu owych mitów decydującą rolę ma społeczeństwo – jest to więc bardziej zjawisko socjologiczne niż polityczne. Mity narodowe to pewna wizja historii i teraźniejszości danego narodu, przyjęta i funkcjonującą powszechnie w przestrzeni społecznej. Wbrew definicji zamieszczonej w Wikipedii owe mity nie są zazwyczaj fałszywe (chyba że mamy do czynienia np. z owymi kreowanymi mitami w państwie totalitarnym). Mity oparte są na wiedzy historycznej, ale inaczej rozkładają akcenty niż w ustaleniach historycznych. Kładą bowiem nacisk na...
Rodak na budowie Przeciętny Francuz lub Niemiec, który chce mieć własny dom, kupuje go lub buduje, zaciągając ogromny kredyt, który spłaca nierzadko do końca życia. Natomiast wielu Polaków na cele budowlane brało pożyczki niewielkie lub nie brało ich wcale. Francuzowi bowiem nie przyjdzie do głowy, że może zakasać rękawy i popołudniami oraz w soboty i podczas urlopów wylewać podłogi lub montować okna. Tymczasem setki tysięcy domów w Polsce powstało właśnie w ten sposób – budowanych samodzielnie, co najwyżej z pomocą szwagra, teścia, brata. Domy te posiadają dzisiaj zazwyczaj ogromną wartość, co częściowo wynika także ze wzrostu cen terenów budowlanych na których stoją. W okolicach Warszawy wiele nieruchomości mieszkalnych może być wartych nawet milion lub więcej. Za rządów Millera i...
Metody jeszcze nie siłowe… Po kilku dniach o. Tadeusz Rydzyk wyjaśnił, że nie twierdzi, iż Polska jest państwem totalitarnym, ale metody działania władz przypominają postępowanie w czasach, gdy kraj nasz był pod rządami totalitarnymi. Politolodzy przytaczają kilka definicji „totalitaryzmu” – wszystkie mają swoje wady i zalety. Za system totalitarny uważamy na ogół taki, w którym wszelkie zachowania społeczne kontrolowane są przez władzę państwową. W systemie totalitarnym władza posiada monopol informacji i propagandy, stosuje terror wobec swoich przeciwników. W aparacie władzy nadrzędną rolę odgrywają struktury monopartii, zorganizowanej centralistycznie, hierarchicznie, z wodzem na czele. Oczywiście w świetle tej definicji Polska nie jest krajem totalitarnym. Nie wyklucza to...