Piotr Woyciechowski

Z perspektywy czasu można bez przesady powiedzieć, że powołany przez Antoniego Macierewicza Wydział Studiów – jako wyspecjalizowana jednostka w strukturze resortu spraw wewnętrznych, mająca na celu profesjonalną realizację przygotowywanych wtedy w sejmie regulacji lustracyjnych – stała się protoplastą utworzonego pięć lat później Biura Rzecznika Interesu Publicznego, a dziesięć lat później Biura Lustracyjnego IPN 10 lutego 1992 r. minister spraw wewnętrznych Antoni Macierewicz powołał w strukturze swojego gabinetu Wydział Studiów. Pracownicy wydziału byli urzędnikami cywilnymi. Przez cztery miesiące funkcjonowania wydziału poznawali zasady pracy operacyjnej i prowadzenia ewidencji osobowych źródeł informacji Służby Bezpieczeństwa, dokumentowania pracy agentów i ich kontroli oraz – co...