Patryk Kozłowski

Liczba wpisów: 1
  • Zapomniana unia

    Horodło jest dzisiaj doskonałym przykładem, w jak karłowatej pojałtańskiej Rzeczypospolitej żyjemy. W miejscu, w którym 600 lat temu władcy Korony i Litwy, a także polska i litewska szlachta...
    Dział: Historia
    Nr 39 z 25 września 2013