Michał Krupiński

Jak co roku Szczyt G20 skupił uwagę całego świata. Przedstawiciele grupy państw i Unii Europejskiej spotykają się na dorocznym szczycie, aby dyskutować o wspólnej polityce gospodarczej. Początkowo w spotkaniach G20 brali udział ministrowie finansów i prezesi banków centralnych. Globalny kryzys finansowy dał w 2008 r. impuls do organizacji w tym formacie spotkań głów państw i szefów rządów. Teoretycznie G20 działa raczej na zasadzie nieformalnego forum wymiany poglądów, a ustalenia Grupy nie mają wiążącej mocy prawnej. A jak to wygląda w praktyce? Podczas mojej pracy w Stanach Zjednoczonych dla Banku Światowego miałem okazję zobaczyć, że G20 staje się swojego rodzaju ciałem koordynacyjnym, które zawiaduje politykami gospodarczymi w skali całego globu i w dużej części programuje pracę...
Trzech na czterech Polaków studiujących w Wielkiej Brytanii planuje po skończeniu nauki wrócić do Polski. Powodem jest nie tylko tęsknota. Absolwenci najbardziej prestiżowych uczelni w Europie chcą wracać ze względu na wysoką jakość życia w Polsce. Jest też kolejny powód, który szczególnie mnie cieszy: po skończeniu studiów planują założyć w ojczyźnie własną firmę. To wyniki badania, przeprowadzonego przy okazji Polskiego Forum Gospodarczego, które już po raz szósty odbyło się na London School of Economics and Political Science (LSE), jednej z najbardziej prestiżowych uczelni ekonomicznych świata. Studenci, przedstawiciele polityki i biznesu dyskutowali o tym, jak wykorzystać potencjał gospodarczy Polski w czasach gwałtownych zmian gospodarczych i politycznych. Kluczowym filarem...