Maciej Chiżyński

Zdrapywali tłuszcz ludzki z okien Budowa ośrodka zagłady w Bełżcu trwała cztery miesiące – od 1 listopada 1941 r. do końca lutego 1942 r. Obóz znajdował się w odległości zaledwie 50 m od linii kolejowej Lublin–Lwów i ok. 500 m od stacji kolejowej Bełżec. Na niewielkim (ok. 6 ha) terenie znalazły się: rampa kolejowa, komory gazowe, doły do grzebania zwłok, baraki, pomieszczenia administracyjno-gospodarcze, wieże strażnicze oraz plac apelowy. Obóz w Bełżcu był pierwszym ośrodkiem, w którym wykorzystywano stacjonarne komory gazowe do mordowania ludzi. Transporty przybywały do Bełżca od 17 marca do 11 grudnia 1942 r. Obóz przestał funkcjonować najprawdopodobniej ze względu na brak miejsca na kolejne masowe groby. Komory gazowe pracowały tu do 29 grudnia 1942 r. Jak ustaliła w 1945 r....