ks. Feliks Folejewski SAC

Ojcowie Unii Europejskiej: R. Szuman, którego proces beatyfikacyjny trwa, K. Adenauer, A. de Gasperi na Bogu i Dekalogu rozpoczynali budowę. (…). Wolność pociąga za sobą wielką odpowiedzialność za siebie samego, za bliźnich, za Kościół i Ojczyznę, której winniśmy miłość, uczciwą pracę, a czasem, gdy trzeba, największą nawet ofiarę. (…) Świadomie nie przywołuję wydarzeń ostatniego tygodnia. Naprawdę to, co dzieje się wokół dramatu śmierci pod Smoleńskiem naszych braci i sióstr, przechodzi wszelkie wyobrażenia. Czego potrzebuje Polska? Potrzebuje Prawdy. Najnowsze badania CBOS‑u pokazują, że aż 80 proc. społeczeństwa uważa, że rząd całkowicie lub w dużym stopniu zaniedbał sprawę wyjaśniania przyczyn katastrofy. (…) To jest przygniatająca większość, której dłużej nie można lekceważyć....