Jakub Pilarek

Na Kremlu muszą zacierać ręce – warszawskie obchody Święta Niepodległości zostały na stałe zagospodarowane przez polską frakcję promoskiewską – Ruch Narodowy. Marginalna grupka zawodowych rusofilów potrafi 11 listopada przyciągnąć dziesiątki tysięcy młodych ideowych ludzi i wielu weteranów walki z komuną. Mamy tu do czynienia z masową polityczną schizofrenią Choć dla wielu osób zabrzmi to jak herezja, Marsz Niepodległości jest prowokacją obliczoną na osłabianie obozu niepodległościowego. Wszystkie przesłanki, które powinniśmy wziąć pod uwagę przy jego politycznej analizie, prowadzą do wniosku, że to przedsięwzięcie służy nade wszystko dwóm ośrodkom – Moskwie i beneficjentom Magdalenki. Przesłanka pierwsza Ruch Narodowy to niszowa inicjatywa, której celem jest przyciągnięcie do siebie...
Dawid Wildstein
Donald Tusk i Radosław Sikorski w pełni świadomie chcieli osłabić więzi Polski z USA i odciąć nasze państwo od polityki budowy porozumienia środkowej i wschodniej Europy. Trzeba to wyraźnie powiedzieć. Radosław Sikorski i Donald Tusk są pośrednio odpowiedzialni za to, że Polska jest dziś zagrożona - z Antonim Macierewiczem rozmawiają Dawid Wildstein i Jakub Pilarek Jak powinniśmy patrzeć na obecną sytuację na Ukrainie? Jak poważny jest to kryzys? Mamy do czynienia z bezpośrednią agresją na Ukrainę i pośrednią na Europę, a zwłaszcza na NATO. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Inaczej będziemy tworzyć wirtualny świat słów, pod którymi będziemy ukrywać niewygodną dla nas rzeczywistość. Ta praktyka już wiele nas kosztowała. Chociażby nazywanie zamachu wypadkiem. Jeśli ta praktyka trwa...
Donald Tusk i Radosław Sikorski w pełni świadomie chcieli osłabić więzi Polski z USA i odciąć nasze państwo od polityki budowy porozumienia środkowej i wschodniej Europy. Trzeba to wyraźnie powiedzieć. Radosław Sikorski i Donald Tusk są pośrednio odpowiedzialni za to, że Polska jest dziś zagrożona - z Antonim Macierewiczem rozmawiają Dawid Wildstein i Jakub Pilarek Jak powinniśmy patrzeć na obecną sytuację na Ukrainie? Jak poważny jest to kryzys? Mamy do czynienia z bezpośrednią agresją na Ukrainę i pośrednią na Europę, a zwłaszcza na NATO. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Inaczej będziemy tworzyć wirtualny świat słów, pod którymi będziemy ukrywać niewygodną dla nas rzeczywistość. Ta praktyka już wiele nas kosztowała. Chociażby nazywanie zamachu wypadkiem. Jeśli ta praktyka trwa...
– Jako politolog muszę z bólem stwierdzić, że słowo „faszyzm” jest używane bez znajomości jego historycznych realiów. Faszyzm zawsze był produktem elit miejscowego biznesu, armii i co najwyżej wynajmował sobie ulicznych pałkarzy. Był wspierany przez te warstwy społeczne, które – gdybym koniecznie miał szukać analogii współczesnych – można określić mianem dawnych lemingów – z politologiem dr. hab. Rafałem Chwedorukiem rozmawia Jakub Pilarek.   W ostatnich miesiącach opinia publiczna jest świadkiem inicjatyw lokalnych, zmierzających do odwołania władz samorządowych poprzez referenda w tej sprawie. Wydarzenia te pozwalają mówić o trendzie w skali całego kraju. Ostatnio dokonała się zmiana władzy samorządowej w Elblągu i Trzciance, przed nami prawdopodobnie wybory w Warszawie, we...