Edward Trabanowski

Prawda o nauczaniu języków obcych w Polsce jest brutalna: uczniowie z terenów wiejskich mają większe problemy z nauką niż ich rówieśnicy z dużych miast. Warto jednak zauważyć działania, które z tą sytuacją starają się mierzyć. Co ciekawe, w próbie wyrównywania szans dzieci z prowincji i metropolii bierze udział komercyjna firma Wspólnie z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej stworzyliśmy ogólnopolski program o nazwie Youngster, w którym uczestnicy zyskują dodatkowe 3 godz. nauki w tygodniu przez całą 3. klasę. Uczniów dzielimy pod względem poziomu, a nauczycielom zabraniamy uczyć „pod egzamin”, nie wolno też robić klasówek czy kartkówek. Nie mogą wystawiać żadnych ocen, nie robią sprawozdań ani żadnych zestawień. Nie realizują też żadnego sztywnego programu – mówi dr Grzegorz...