Przekaż 1,5% na media Strefy Wolnego Słowa. Dziękujemy! Przekaż TERAZ » x

OBEJRZYJ SIĘ ZA POLSKĄ\ EŁK - Wąskotorówką między jeziorami

Ełk położony jest na Pojezierzu Ełckim, będącym częścią Pojezierza Mazurskiego. Miasto leży nad Jeziorem Ełckim, jeziorem Sunowo i rzeką Ełk, która jest dopływem Biebrzy. Ponadto w obrębie miasta znajdują się dwa niewielkie jeziora – Selmęt Mały i Szyba. Jak widać, wodnych atrakcji tu nie brakuje. Są jednak i inne.

Pierwszym dziejopisem, który wymienia nazwę „Łek”, jest Jan Długosz w XV w., który utrzymuje, że według Jaćwingów słowo to oznaczało najprawdopodobniej „białą wodę”. Nazwa osady wzięła się od rzeki, nad którą ją założono. Wysuwano też hipotezę, że nazwa wywodzi się od słowa „łęg” – nadbrzeżna łąka. Obecna forma – Ełk – powstała z miejscownika „we Łku”, „e” z przyimka „we” zaczęto używać jako przynależne do nazwy i tak powstało „w Ełku”. Założyciele miasta Krzyżacy nadali osadzie nazwę w brzmieniu niemieckim. W późniejszych źródłach podawano ją różnie: Licke, Lik, Licce, Lueck, Lyc.
(fot. salvija/Fotolia)
Miasto powstało jako podgrodzie zamku krzyżackiego w końcu XIV w., uzyskało prawa miejskie w 1445 r. Przed reformacją parafia ełcka należała do archiprezbiteratu w Reszlu. Od XVI w. aż do 1945 r. w mieście dominowali ewangelicy.
W latach 1543–1552 w Królewcu i w Ełku wydano więcej książek w języku polskim niż w całej Rzeczypospolitej. W 1587 r. założono w Ełku szkołę książęcą dla całej prowincji, gdzie uczono m.in. literackiej polszczyzny. W latach 1466–1657 miasto stanowiło polskie lenno.
Dzisiaj o krzyżackiej przeszłości miasta mówią ruiny zamku rycerzy zakonnych położone na wyspie Jeziora Ełckiego, w zamku tym od 1888 r. do 1970 r. funkcjonowało… więzienie.
Jednak Ełk to nie zabytki, choć i tych (szczególnie z przełomu XIX i XX w.) jest tu sporo. Miasto jest ośrodkiem turystycznym. Miejskie jeziora w większości połączone są ze sobą rzekami i strumieniami, co stwarza warunki do uprawiania turystyki wodnej, podwodnej i wędkarstwa. W mieście i okolicach zlokalizowane są piesze i rowerowe szlaki turystyczne. Główną atrakcją w mieście jest przejazd stuletnią kolejką wąskotorową. Można nie tylko wyruszyć w niespieszną podróż pociągiem, ale również odwiedzić muzeum kolejnictwa lub skansen pszczelarski z pracownią rzeźby. W sezonie letnim odbywa się tutaj wiele koncertów i imprez plenerowych.
Warto też wiedzieć, że w Ełku odbywają się jedne z największych imprez w Polsce: Hip Hop Raport Projekt Ełk jest największym w Polsce festiwalem kultury hip-hop, a Mazurski Moto Show należy do czołówki polskich imprez motoryzacyjnych. Z pewnością nie będą się tu Państwo nudzić.


Artykuł przygotowany przez redakcję  we współpracy z Instytutem Biznesu oraz Fundacją Polskiego Godła Promocyjnego