Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego