Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ponownie krajowym operatorem w Programie „Sportowe Wakacje +”

mat. pras.
mat. pras.

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu rozstrzygnęło nabór w ramach Programu „Sportowe Wakacje +”, którego celem było wyłonienie operatora krajowego w konkursie na dofinansowania obozów sportowych. Została nim, podobnie jak w ubiegłym roku, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, której fundatorem jest Totalizator Sportowy. Na realizację zadania MKDNiS wraz z Fundacją przeznaczyły łącznie 15 000 000 złotych! 

– Program Sportowe Wakacje+ cieszył się w ubiegłym roku ogromnym zainteresowaniem, dlatego w obecnej edycji przeznaczyliśmy na niego 30 mln zł, w tym 15 mln – wraz z Fundacją LOTTO – na dofinansowanie obozów sportowych. Cieszę się, że tak poważny partner ponownie wspiera program MKDNiS, którego celem jest promowanie prozdrowotnych wartości sportu, a przy tym przekazywanie młodemu pokoleniu wiedzy i doświadczeń historycznych. Aktywizacja społeczeństwa to jeden z naszych priorytetów. Dzięki tym środkom dzieci 
i młodzież biorące udział w obozach sportowych będą mogły odzyskać kondycję po wielu miesiącach mniejszej aktywności fizycznej spowodowanej pandemią koronawirusa – powiedział prof. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

– Realizacja projektów, których celem jest pomoc w powrocie dzieci i młodzieży do formy po ograniczeniu ruchu spowodowanym pandemią jest obecnie jednym z najważniejszych zadań Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej . „Sportowe Wakacje +” znakomicie wpisują się w ten cel, dlatego cieszymy się, że drugi rok z rzędu możemy współpracować z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przy organizowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży na sportowo. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć wszystkim uczestnikom obozów wspaniałych, niezapomnianych wakacji – powiedział Olgierd Cieślik, Przewodniczący Rady Fundacji, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego.

„Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2021”

Zadaniem operatora jest kompleksowa realizacja zadania na poziomie ogólnopolskim. Wyłonienie beneficjentów projektu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 2021”, odbędzie się w drodze konkursu, który został ogłoszony 28 maja 2021 r. 

Wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w fundacyjnym projekcie zapraszamy na stronę: https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje/. W specjalnej znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje. 

O przyznanie dofinansowania mogą aplikować organizacje pozarządowe, które w ramach podstawowej działalności statutowej realizują zadania związane z upowszechnianiem sportu 
i kultury fizycznej, tj. w szczególności związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje zarejestrowane w Polsce. W tym roku mogą one ubiegać się o dofinansowanie bądź refundację kosztów obozów sportowych, organizowanych zarówno w trybie wyjazdowym, jak i stacjonarnym (tzw. półkolonie), odbywających się w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2021 r. 

Program „Sportowe Wakacje+”

Celem ministerialnego programu „Sportowe Wakacje+” jest promowanie prozdrowotnych wartości sportu z przekazywaniem nowym pokoleniom doświadczeń i pamięci historycznej. Program jest realizowany poprzez wsparcie organizacji obozów sportowych, a także zajęć, turniejów, wydarzeń, konkursów oraz innych wydarzeń sportowych w Polsce.

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej 

Fundacja została założona w 2009 roku. Jej fundatorem jest Totalizator Sportowy. Głównym celem fundacji jest aktywizacja społeczeństwa, przede wszystkim dzieci i młodzieży w różnych sferach życia, ze szczególnym uwzględnieniem sportu i kultury. Fundacja prowadzi wiele własnych programów, w tym autorskie, takie jak np.: „Kumulacja Dobrej Woli”, „Patroni Roku”, „Kumulacja Aktywności” czy „odLOTTOwa jazda”, a także projekty realizowane z innymi organizacjami non-profit, jak np.: „Rakreaton”.