2. Kongres „Zdrowie Polaków” 2020

 fot. mat. pras.
fot. mat. pras.

Zdrowie Polaków, zdrowie każdego z nas to największy kapitał teraz i największa inwestycja na przyszłość. W dyskusji o nim nie może zabraknąć nikogo – żadnego pokolenia, żadnego środowiska, żadnej grupy społecznej, żadnego medium, żadnego wzorca osobowego, żadnego autorytetu. Tylko wtedy, wznosząc się na inny poziom naszej niezwykle potrzebnej współpracy, jako przykładu dla naszego społeczeństwa, możemy odnieść sukces. Sukcesem wspólnej dyskusji będzie kształtowanie postaw prozdrowotnych u każdego Polaka i budowanie solidarności międzypokoleniowej w każdej rodzinie naszego Kraju. Korzystając z wiedzy i doświadczenia życiowego naszych poprzedników, dziś mamy szansę wspólnie przekazać to, co najlepsze następnym pokoleniom.

Dziękuję wszystkim za wsparcie idei oraz organizacji 2. Kongresu „Zdrowie Polaków” 2020, który odbywa się w niezwykle trudnym dla wszystkich nas czasie. Dziękuję za udział pracach w Radzie Programowej i uczestnictwo w debatach oraz panelach. Idea zorganizowania Kongresu poświęconego zdrowiu Polaków narodziła się, w ubiegłym roku, w środowisku związanym z Komitetem Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, z jak trudną rzeczywistością będą się mierzyć nie tylko leka- rze czy naukowcy, ale każdy z nas. To na nas - liderach, ludziach sukcesu, przedstawicielach różnych specjalności spoczywa dziś szczególna odpowiedzialność.

Główne przesłanie tegorocznego Kongresu dotyczy edukacji społecznej, bez której same kadry i nawet, o co nie będzie łatwo, większe nakłady na naukę czy medycynę nie zapewnią optymalnych efektów. Bez rozsądnego odwołania się do odpowiedzialnych postaw prozdrowotnych, które musimy nieustannie kreować w naszym społeczeństwie, będzie coraz mniej bezpiecznie dla nas wszystkich. Liczę, że jako grono uznanych specjalistów, autorytetów w nauce, medycynie, kulturze, sporcie i innych obszarach będziemy systematycznie zmieniać nasze otoczenie. Liczę także, że będziemy w tym kreatywni i zdolni przekonać do naszych idei coraz większą część społeczeństwa. Nie robimy tego tylko dla innych. Robimy to również dla siebie. 

W ramach Kongresu odbędzie się wiele debat i paneli. Zapoznamy się nie tylko z przełomowymi osiągnięciami, lecz także z przedstawionymi z zaangażowaniem i troską problemami, których rozwiązanie byłoby trudne bez naszego udziału, naszej wiedzy i naszych umiejętności. Choć może się okazać, że znalezienie właściwych rozwiązań będzie w tym momencie w ogóle niemożliwe. Wnioski z poszczególnych debat i paneli zostaną opracowane w ra- mach naszej społecznej inicjatywy i staną się punktem wyjścia do dalszych dyskusji, które będą się odbywać w naszym wspólnym, dobrze rozumianym, społecznym interesie. Całość programu uzupełnią specjalistyczne wykłady konsultantów krajowych w kilkudziesięciu dziedzinach medycyny i wybitnych autorytetów. Celem wszystkich wystąpień jest w pierwszej kolejności prze- kazanie cennych wskazówek, jak dbać o swoje zdrowie, jakie są zalecenia dla pracowników ochrony zdrowia oraz dla każdego obywatela, które wynikają z aktualnego zakażenia COVID-19. 

Formułę tegorocznego Kongresu rozszerzyliśmy o transmitowane przez Internet panele, które odbędą się w dziewięciu ośrodkach akademickich. Współorganizatorami Kongresu są naukowcy w: Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu. Taka organizacja pozwoli na zminimalizowanie podróży zarówno prelegentów, jak i uczestników, co ma duże znaczenie z uwagi na względy epidemiczne, jak i ekonomiczne. Daje to nam także możliwość pokazania aktywności wielu osób, które nie mogłyby dotrzeć do Warszawy. 

Dołożyliśmy wszelkich starań, by cały program Kongresu był transmitowany w Internecie oraz by na stronie www.kongres-zdrowiepolakow.pl możliwe było odtwarzanie poszczególnych sesji, wykładów i okolicznościowych wystąpień zarówno w dniach 26–27 października, jak i po Kongresie.

Zdrowie jest naszym największym kapitałem, dlatego z żelazną konsekwencją musimy budować postawy prozdrowotne wśród Polaków. Do działań w tym zakresie należy bardzo usilnie włączyć: ekspertów, towarzystwa naukowe, organizacje pozarządowe, organizacje pacjentów. W tych obradach nie może zabraknąć nikogo – żadnego pokolenia, żadnego środowiska, żadnej grupy społecznej, żadnego autorytetu osobowego i społecznego.

Mam głębokie przekonanie, że dzięki temu nasz głos zostanie usłyszany i zauważony, że przyczyni się do sformułowania konstruktywnych propozycji działań dla instytucji państwowych, samorządowych, naukowych, klinicznych, organizacji pozarządowych i pacjentów. Na kondycję naszego społeczeństwa, na budowanie w nim postaw prozdrowotnych i wspieranie solidarności międzypokoleniowej wszyscy mamy wpływ! 

prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński przewodniczący Rady Programowej Kongresu 

Więcej informacji: kongres-zdrowiepolakow.pl