Wielkie projekty to wielka szansa dla kolei. Inwestycje infrastrukturalne napędzają rozwój gospodarczy

mat. pras.
mat. pras.

Polska jest obecnie największym w Europie placem budowy, a inwestycje infrastrukturalne są silnym motorem rozwoju całej polskiej gospodarki – przekonywał Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, podczas debaty zorganizowanej w ramach konferencji Krynica Forum '22.

Polska ze względu na swoje centralne położenie jest jednym z najważniejszych punktów na mapie transportowej 

Europy. Jednak, aby kraj mógł rozwijać się równomiernie, każdy region musi mieć dostęp do wysokiej jakości infrastruktury. – Bez efektywnego systemu transportowego w Polsce trudno będzie zapewnić sprawną obsługę potrzeb gospodarczych Unii Europejskiej i państw naszego regionu. Sprawna realizacja wielkich inwestycji infrastrukturalnych to najistotniejszy element polityki transportowej Polski, polityki zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju – podkreślił minister Adamczyk.

Nowe inwestycje ograniczą problem wykluczenia komunikacyjnego

Wielkie inwestycje prowadzone są również na kolei. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  realizują Krajowy Program Kolejowy o łącznej wartości prawie 77 mld zł. W tym bardzo ambitnym programie inwestycyjnym zawarto ponad 240 projektów na 9 tys. km torów. Realizacja programu pozwoli na znaczącą poprawę ruchu kolejowego w aglomeracjach, podniesienie standardu podróży na trasach regionalnych oraz polepszenie warunków dla przewozu towarów. Atrakcyjność kolei wzmocni spójna sieć kolejowa o wyższych prędkościach, zapewniających krótsze podróże we wszystkich regionach, w ruchu międzyregionalnym oraz konkurencyjne przewozy towarowe.

Jak poinformował minister Adamczyk, obecnie na kolei realizowane są inwestycje o wartości ponad 48 mld zł. Obejmują one m.in. polski odcinek Rail Baltica, E-20 Warszawa–Poznań, E-65 Katowice–Zebrzydowice, E-59 Poznań–Szczecin czy linię nr 7 na odc. Warszawa–Otwock. 

W sektorze kolejowym również samorządy mogą liczyć na rządowe wsparcie. Dzięki programowi Kolej Plus mniejsze miejscowości odzyskają lub zyskają dostęp do połączeń kolejowych, co znacznie ograniczy problem wykluczenia komunikacyjnego. 

Dodatkowo remontowane są stacje i budowane nowe przystanki, które zapewniają lepszy dostęp do kolei. – Poprawie dostępu do kolei służą nie tylko modernizacje linii kolejowych, ale także osobne programy, jak np. „Rządowy Program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”. Na ten cel przeznaczono 1 mld zł. Środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie prac związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla pasażerów – stwierdził Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Polska dobrym przykładem rozwoju sieci komunikacyjnej 

Jak wskazał Ireneusz Merchel, wiele ważnych inwestycji z programu kolejowego jest już bardzo zaawansowanych. – Jesteśmy na końcowym etapie inwestycji na linii od Warszawy do Białegostoku. A to jest połowa realizacji Rail Baltica na terenie Polski. W przyszłym roku będziemy aplikować o środki na realizację inwestycji na odcinku Białystok–Ełk, a następnie na modernizacje trasy Ełk–Trakiszki, czyli do granicy państwa. Kraje bałtyckie również rozpoczęły realizacje inwestycji w ramach Rail Baltica. Dlatego można spodziewać się, że w 2028 roku, a najpóźniej w 2029 roku cała trasa od Tallina do Warszawy będzie przejezdna – stwierdził prezes Merchel.

Przez wiele lat nie inwestowano w kolej na tzw. ścianie wschodniej Polski, argumentując to małym zainteresowaniem przewozami pasażerskimi. – Jak mogło być zainteresowanie, jak nie jeździła kolej. A teraz, jak odtwarzamy, modernizujemy linie kolejowe, okazuje się, że zainteresowanie przejazdami jest duże – podkreślił prezes Merchel. Podobnie jest na innych liniach kolejowych w Polsce, gdzie dzięki pracom możliwe było przywrócenie po wielu latach połączeń pasażerskich – m.in. na Dolnym  Śląsku, Podkarpaciu czy w woj. świętokrzyskim. 

Jak podkreślił minister Andrzej Adamczyk, z polskich doświadczeń w zakresie prowadzenia dużych inwestycji infrastrukturalnych chcą korzystać inni. Dlatego przedstawiciele spółek kolejowych czy GDDKiA są zapraszani przez władze innych krajów, np. Czech, aby dzielić się z nimi swoją wiedzą i doświadczeniami w zakresie sprawnej realizacji inwestycji infrastrukturalnych, z poszanowaniem środowiska naturalnego i innych aspektów zrównoważonego rozwoju. – Rozwój transportu musi być zrównoważony i prowadzony z dbałością o środowisko. Infrastruktura przyszłości musi być przyjazna środowisku, inteligentna oraz elastyczna. Cieszę się, że Polska jest dobrym przykładem na rozwój sieci komunikacyjnej – powiedział Young Tae Kim, sekretarz generalny Międzynarodowego Forum Transportu.

  • IRENUSZ MERCHEL PREZES PKP POLSKICH LINII KOLEJOWYCH S.A. 
  • Największy w historii program modernizacji sieci kolejowej – Krajowy Program Kolejowy o wartości prawie 77 mld zł jest już prawie na finiszu. Blisko 98 proc. programu to inwestycje zakończone oraz w trakcie realizacji. Korzystamy z efektów wykonanych prac. To dostępniejsze dla podróżnych w całym kraju stacje i przystanki, krótsze czasy przejazdów koleją i lepsze warunki transportu towarów. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. efektywnie wykorzystują miliardy środków unijnych i budżetowych. Uzupełnieniem tych inwestycji są rządowe programy Kolej Plus oraz Program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025, których celem jest poprawa dostępu do kolei i likwidacja wykluczenia komunikacyjnego. Mieszkańcy zarówno dużych miast, jak i mniejszych miejscowości zyskują coraz lepszy dostęp do najbardziej ekologicznego środka transportu, jakim jest kolej.
Autor: