Świąteczna promocja! Teraz prenumerata z super prezentami. Dowiedz się więcej ›› x

W warszawskim biurowcu Alior Banku powstało Centrum Pomocy dla obywateli Ukrainy

mat. pras. Korytarz w Centrum Pomocy Uchodźcom
mat. pras. Korytarz w Centrum Pomocy Uchodźcom

Blisko 4 tys. metrów kwadratowych – taką przestrzeń w sercu stolicy udostępnił Alior Bank. W powstałym przy ul. Towarowej 25a Centrum Pomocy oferowane będzie wsparcie psychologiczne, kursy językowe i wsparcie w zakresie pośrednictwa pracy. Na dwóch kondygnacjach działać będzie Caritas Polska i należące do niego Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom. Otwarty 19 maja br. ośrodek mieści się w dawnej centrali Alior Banku. Będzie czynny 5 dni w tygodniu w godzinach 8–17. W budynku będzie znajdować się również bezgotówkowy oddział Alior Banku. Przy pomocy doradców uchodźcy będą mogli otworzyć konto, wystąpić o kartę płatniczą lub dokonać przelewu.

Centrum Pomocy to kolejny krok Banku w kierunku jeszcze bardziej uporządkowanego i systemowego wparcia obywateli Ukrainy. Udostępniona przez Alior Bank przestrzeń, licząca blisko 4 tys. metrów kwadratowych, została odświeżona i zagospodarowana jako miejsce kompleksowej pomocy koordynowanej zarówno przez organizacje pożytku publicznego, jak i inne podmioty realizujące inicjatywy edukacyjne. 

Punkty pomocy psychologicznej i pośrednictwa pracy

– Od pierwszego dnia agresji Rosji na Ukrainę wszyscy staramy się pomóc zaatakowanym. Jako Alior Bank zrobiliśmy już sporo. Niespełna miesiąc od rozpoczęcia wojny udostępniliśmy władzom lokalnym 10 budynków na terenie całej Polski, które mogą zostać przekształcone w placówki edukacyjno-opiekuńcze. Otwarte dziś Centrum Pomocy na Towarowej jest więc już kolejną – największą – nieruchomością, którą zaadaptowaliśmy na rzecz wsparcia naszych sąsiadów. Przy zaangażowaniu partnerów stworzyliśmy wyjątkowe miejsce, w którym każdy potrzebujący będzie mógł uzyskać niezbędne informacje i opiekę. Trwają prace nad kolejnymi inicjatywami, które uruchomimy w tym miejscu. Pomogą one obywatelom Ukrainy szybciej odnaleźć się w Polsce – mówi Grzegorz Olszewski, wiceprezes Alior Banku, kierujący pracami zarządu. 

Dzięki zaangażowaniu pracowników Caritas Polska obywatele Ukrainy będą mogli skorzystać m.in. z bezpłatnej pomocy psychologicznej. Aby wesprzeć wszystkich chętnych w aktywizacji zawodowej, Caritas Polska zorganizuje w Centrum kursy językowe oraz punkt pośrednictwa pracy. Dodatkowo, dla osób biorących udział w szkoleniach lub załatwiających niezbędne formalności, powstanie miejsce opieki i animacji dla dzieci. 

– Dobra lokalizacja i duża powierzchnia nowej siedziby Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom pozwolą nam na organizowanie wsparcia na skalę odpowiadającą obecnym potrzebom, które w ostatnich miesiącach, w związku z wybuchem wojny w Ukrainie, bardzo wzrosły. Cieszymy się z tej współpracy i dziękujemy naszym partnerom za umożliwienie nam rozwoju naszego Centrum. Jestem przekonana, że to miejsce szybko stanie się ważnym punktem na mapie pomocowych przedsięwzięć realizowanych w Warszawie – mówi ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

20 placówek Caritasu pomaga uchodźcom

Jak dodaje ks. Iżycki, Caritas Polska od początku kryzysu spowodowanego rosyjską agresją na Ukrainę, Caritas wspiera uchodźców z tego kraju: organizuje pomoc na granicy, przyjmuje ich w swoich ośrodkach, wysyła transporty humanitarne do wielu ukraińskich miast i regionów. 

– Otwieramy też Centra Pomocy Migrantom i Uchodźcom, tworzone na wzór struktury działającej przy Caritas Polska w Warszawie. One zajmują się kompleksową pomocą dla naszych ukraińskich przyjaciół, którzy szukają schronienia w Polsce. Podobne placówki zostały otwarte m.in. w Białymstoku, Częstochowie, Katowicach, Wrocławiu, Zamościu. W sumie działa ich ok. 20, a ta warszawska właśnie zyskuje nową siedzibę – podsumowuje dyrektor Caritas Polska.

Alior wspiera obywateli Ukrainy

Od początku wojny w Ukrainie, Alior Bank aktywnie angażuje się w inicjatywy pomocowe. W odpowiedzi na rosnącą liczbę obywateli Ukrainy przebywających do Polski, Bank umożliwił m.in. zakładanie konta bez żadnych opłat w oddziałach i placówkach partnerskich zlokalizowanych na terenie całego kraju. Proces przebiega sprawnie i bez większych formalności. Aby otworzyć rachunek, nie jest wymagane posiadanie polskiej wizy. Wystarczy, że klient okaże jeden z wymienionych dokumentów: paszport ukraiński lub tymczasowy polski, Kartę Pobytu lub Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca lub Passport of the Citzen of Ukraine. Dla uchodźców z Ukrainy, którzy nie posiadają paszportu lub karty pobytu, ale mają nadany numer PESEL, Alior Bank udostępnił bezpłatny podstawowy rachunek płatniczy. Do jego otwarcia, poza powiadomieniem o nadaniu numeru PESEL, potrzebne jest tylko zdjęcie posiadacza i polski numer telefonu komórkowego. W ramach oferty specjalnej, skierowanej do obywateli Ukrainy, Alior Bank nie będzie także pobierał opłaty za prowadzenie rachunku i karty płatniczej przez okres 12 miesięcy. W celu ułatwienia komunikacji strona internetowa banku, jak również aplikacja mobilna, zostały przetłumaczone na język ukraiński.

W inicjatywy pomocowe Alior Banku, w ramach wolontariatu pracowniczego aktywnie włączają się także jego pracownicy. Oddolnych projektów jest bardzo wiele – zbiórki pieniężne i zbiórki darów, pracownicy angażują się w wolontariat na rzecz uchodźców. Warto wspomnieć o niezwykłej postawie bankierów z oddziału w Przemyślu, którzy bardzo szybko zaangażowali się w pomoc obywatelom Ukrainy, przekraczającym granicę Polski w Medyce i Korczowej. Wszelkie działania tego zespołu były skoordynowane z działaniami prezydenta Przemyśla. 

Bank pracuje nad kolejnymi projektami, które będą sukcesywnie wdrażane. W najbliższym czasie Alior Leasing przekazane pojazdy samochodowe na rzecz Caritas Polska. Będą one wykorzystywane do codziennych działań pomocowych. 

Centrum Pomocy zlokalizowane przy ulicy Towarowej będzie czynne 5 dni w tygodniu w godz. 8–17. Szczegółowe informacje o jego działalności dostępne są na stronie caritas.pl. 


Otwarcie Centrum Pomocy. Przy mikrofonie Grzegorz Olszewski – wiceprezes Alior Banku, kierujący pracami Zarządu Banku. W głębi od prawej: Maksym Muzyczko – pierwszy sekretarz Ambasady Ukrainy w Polsce, ks. dr Marcin Iżycki – dyrektor Caritas Polska, Karol Rabenda – podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.