Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

Samorządowy Kongres Gospodarczy. II Forum Regionów Trójmorza

Województwo Lubelskie we współpracy z Instytutem Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego organizuje Samorządowy Kongres Gospodarczy II Forum Regionów Trójmorza.

Celem Kongresu jest zintegrowanie współpracy międzyregionalnej oraz networking biznesowy firm z Europy Środkowej i Wschodniej. Wydarzenie dedykowane jest przedstawicielom regionów Trójmorza, świata nauki, biznesu oraz mediów. Podejmowane inicjatywy, dla których elementem łączącym będzie trasa Via Carpatia, wzmocnią rozwój poszczególnych regionów, a przez to całej Inicjatywy Trójmorza.

Ze względu na dobre transgraniczne relacje w wydarzeniu wezmą również udział przedstawiciele administracji i biznesu z Ukrainy, Białorusi. 
Tematy podejmowane w trakcie Kongresu:
  • Współpraca gospodarcza regionów Trójmorza, konkurencyjność regionów
  • Współpraca międzyregionalna, transgraniczna i fundusze UE, Fundusz Trójmorza
  • Transport i logistyka
  • Inwestycje a ochrona środowiska naturalnego
  • Bezpieczeństwo energetyczne
  • Rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze
  • Turystyka
Więcej informacji o wydarzeniu oraz formularz rejestracyjny dostępne na stronie www.kongresgospodarczy.lubelskie.pl