Rodzina zawsze w centrum. 22 października Dniem Praw Rodziny

mat. pras.
mat. pras.

22 października obchodziliśmy Dzień Praw Rodziny. To okazja do przypomnienia, jak ważną rolę w państwie odgrywa rodzina – to ona jest fundamentem bytu i rozwoju. – Dobrze to rozumiemy, dlatego mimo pandemii, mimo wojny w Ukrainie i kryzysu, z jakim mierzy się dzisiaj cała Europa, konsekwentnie stawiamy na rodzinę – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. 

Zgodnie z uchwałą Sejmu RP z 2016 r. 22 października został ustanowiony Dniem Praw Rodziny. 

– Obejmując władzę w 2015 r., w centrum naszych działań postawiliśmy rodzinę. Ostatnie lata pokazują, że nie były to tylko słowa. Nie zmieniła tego pandemia, nie zmieniła wojna w Ukrainie i kryzys, z jakim zmaga się dzisiaj cała Europa. Rodzina jest fundamentem bytu i rozwoju państwa, o czym z okazji Dnia Praw Rodziny szczególnie przypominamy – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

86 mld zł na politykę rodzinną w 2022 r.

Przykładem działań na rzecz rodziny są programy społeczne zapewniające im wsparcie finansowe. To m.in. uruchomione w tym roku rodzinny kapitał opiekuńczy, dofinansowanie do opieki żłobkowej, a także sztandarowy program rządu Zjednoczonej Prawicy – Rodzina 500+. Do tego dochodzi też wsparcie na zakup wyprawki szkolnej z programu Dobry Start czy zniżki w ramach Karty Dużej Rodziny.

– Finansowe wsparcie rodzin to poprawa ich sytuacji, to wyrównywanie szans i lepszy start dla dzieci, szczególnie z rodzin wielodzietnych, które jeszcze kilka lat temu były spychane na margines. W tym roku tylko na działania związane ze wsparciem rodzin w ramach różnego rodzaju programów wydatki budżetu państwa wyniosą blisko 86 mld zł. W 2015 r. było to ok. 32 mld zł – wskazuje minister Marlena Maląg. 

Ponad 200 mld zł dla rodzin w ramach 500+

Od uruchomienia programu Rodzina 500+ w kwietniu 2016 r. to już 202,3 mld zł wsparcia. Świadczeniem objętych jest dzisiaj 7,1 mln dzieci. 

500 zł miesięcznie przysługuje na każde dziecko do 18. roku życia, niezależnie od dochodów rodziny. 

– Program Rodzina 500+ zmienił sposób postrzegania polityki społecznej w Polsce. To nie jest świadczenie socjalne dla najmniej uposażonych, to inwestycja w przyszłość młodego pokolenia, w przyszłość każdego dziecka – podkreśla szefowa MRiPS.

Wsparcie na opiekę nad najmłodszymi dziećmi

Rodzinny kapitał opiekuńczy to z kolei nawet 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia. Tu również nie obowiązuje kryterium dochodowe, a rodzice sami wybierają, czy chcą otrzymywać po 1 tys. zł miesięcznie przez rok, czy po 500 zł miesięcznie przez dwa lata.

W 2022 r. z rodzinnego kapitału opiekuńczego skorzysta ok. 615 tys. dzieci, a kwota wsparcia to ok. 3,1 mld zł.

Na te dzieci, które nie są objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym, przysługuje natomiast dofinansowanie do pobytu w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. To nawet 400 zł miesięcznie, które trafia bezpośrednio do placówki. W 2022 r. ze wsparcia ma skorzystać ok. 110 tys. dzieci.

Więcej żłobków w całej Polsce

Dzięki pomocy w tworzeniu nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu Maluch+ coraz więcej rodziców może posyłać dzieci do placówki, a samemu wrócić do pracy.

W Polsce funkcjonuje dzisiaj 8 tys. placówek opieki nad dziećmi do lat 3, w których znajduje się blisko 230 tys. miejsc opieki. W 2015 r. takich miejsc było zaledwie 84 tys. Dzisiaj opieką objęte niemal co trzecie dziecko do lat 3 – przed siedmioma laty było to zaledwie co dziewiąte dziecko.

Lepszy start w nowy rok szkolny

Rodzice starszych dzieci mogą liczyć na dofinansowanie zakupu wyprawki szkolnej. 300 zł jednorazowego wsparcia przysługuje na każde uczące się dziecko do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do ukończenia 24. roku życia. 

W latach 2018–2022 do rodzin trafiło 6,6 mld zł, a wsparciem objęto 4,4 mln uczniów.

– Chociaż nowy rok szkolny rozpoczął się już jakiś czas temu, wnioski o świadczenie w ramach tegorocznej edycji programu Dobry Start można składać do końca listopada br. W innym wypadku pieniądze przepadną – przypomina minister Marlena Maląg.

Zniżki dla dużych rodzin

Wspomniane programy to znaczące wsparcie dla rodzin – również tych wielodzietnych. Duże rodziny mogą liczyć również na profity dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Zniżki oferuje 10,5 tys. partnerów – od małych lokalnych firm po wielkie sieci i instytucje – w ponad 31 tys. oddziałów w całej Polsce.

Dzisiaj liczba aktywnych Kart Dużej Rodziny wynosi ponad 3,9 mln, a korzysta z nich ponad 1,28 mln rodzin. Dla porównania w 2015 r. liczba rodzin posiadających Karty wynosiła niespełna 290 tys.

Wsparcie rodzin w obliczu kryzysu

Zaledwie dwa lata po wybuchu pandemii koronawirusa przyszło nam się mierzyć z wojną w Ukrainie i jej konsekwencjami. Rosnąca inflacja i kryzys energetyczny uderzyły w całą Europę, wszyscy solidarnie płacimy cenę za sprzeciw wobec rosyjskiej agresji.

– Nasz rząd nie godzi się na to, by koszty polityki Kremla ponosiły polskie rodziny, dlatego uruchomiliśmy szereg działań osłonowych. Obniżyliśmy VAT m.in. na podstawowe produkty żywnościowe i energię, wprowadziliśmy dodatek osłonowy, węglowy, a także dodatki na inne źródła ciepła w ramach Rządowej Tarczy Energetycznej. Zamroziliśmy ceny energii elektrycznej w 2023 r. i wprowadziliśmy dodatek elektryczny. W chwili próby nie załamujemy rąk, tylko działamy, mierzymy się z trudną rzeczywistością – wylicza szefowa resortu rodziny. 

Odpowiedź na rosnące ceny energii

Rządowa Tarcza Solidarnościowa i dodatkowe środki dla samorządów to bezprecedensowa pomoc i odpowiedź na rosnące ceny energii. Dodatkowe blisko 14 mld zł dla samorządów w całej Polsce w 2022 r. to wsparcie w realizacji ich zadań – również tych dotyczących poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii.

– Tak jak w czasie pandemii, tak i dzisiaj nie zostawiamy Polaków samych sobie. Kierujemy wielomiliardowe wsparcie do polskich rodzin, do przedsiębiorców, do gmin z całej Polski – mówi minister Marlena Maląg.