Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

Nie ma alternatywy dla fuzji Orlenu z Lotosem Konsolidacja sektora paliwowego. [Europejski Kongres Gospodarczy]

mat. pras.
mat. pras.

Połączenie PKN Orlen i Lotosu pozwoli na stworzenie silnego polskiego koncernu multienergetycznego, zdolnego do zwiększenia inwestycji w nowe technologie i realizacji celów związanych z transformacją energetyczną. O szansach i wyzwaniach związanych z fuzją dwóch polskich koncernów paliwowych dyskutowano podczas panelu „Silny koncern multienergetyczny – nowa struktura, nowe wyzwania”, zorganizowanego w ramach XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

W opinii uczestników debaty konsolidacja polskiego sektora paliwowego jest nieunikniona, przyniesie ona korzyści zarówno podmiotom biorącym udział w tym procesie, jak i całej krajowej gospodarce. I co nie mniej istotne, budowa silnego koncernu multienergetycznego wpisuje się w globalne trendy związane z polityką klimatyczną, transformacją energetyczną, przechodzeniem do gospodarki niskoemisyjnej. Nowy, większy podmiot będzie mógł skutecznie konkurować z globalnymi koncernami, rozwijając przy tym najbardziej perspektywiczne kompetencje. 

– Lotos pomimo utraty osobowości prawnej w nowym koncernie multienergetycznym nie utraci swoich kompetencji w ramach dotychczasowej działalności – zapewnił Krzysztof Nowicki, wiceprezes zarządu ds. fuzji i przejęć Grupy Lotos. W Gdańsku, w ramach koncernu multienergetycznego, mają działać centra kompetencyjne związane z inwestycjami dotyczącymi rozwoju technologii wodorowych, rafinerii processingowej, baz olejowych (niskosiarkowych), usług serwisowych na morzu, logistyki kolejowej i paliw żeglugowych. Szczególny nacisk ma być położony na rozwój projektów związanych z zieloną energią. Rozwijana ma być m.in. produkcja paliwa przyszłości – zielonego wodoru. Perspektywicznym kierunkiem działalności ma być też budowa farm wiatrowych na Bałtyku. – Jest to bardzo perspektywiczny rynek warty 140 mld zł – podkreślił Krzysztof Nowicki. 

Rozwijanie perspektywicznych kompetencji

Lotos w ramach koncernu multienergetycznego ma też rozwijać kompetencje w zakresie elektromobilności. Jak zapewnił wiceprezes Grupy Lotos, proces tworzenia koncernu multienergetycznego nie wpływa na bieżącą działalność Lotosu, który realizuje projekty inwestycyjne, związane m.in. z paliwami alternatywnymi, rozwijana jest też sprzedaż hurtowa i detaliczna.

O korzyściach wynikających z konsolidacji sektora paliwowego mówił też Adam Czyżewski, główny ekonomista PKN Orlen.

– Gdybyśmy nie widzieli korzyści biznesowych z fuzji, to byśmy tego procesu nie inicjowali. W Lotosie widzimy silnego partnera, który w wielu dziedzinach uzupełnia potencjał Orlenu. Lotos ma jedną z najlepszych rafinerii w Europie – podkreślił Adam Czyżewski.

Efekty konsolidacji sektora widoczne są już w przejętej przez Orlen spółce Energa, która obecnie przechodzi swoją transformację energetyczną.

– Energa, która weszła w skład naszej grupy kapitałowej, stała się centrum kompetencji w zakresie energetyki zielonej – poinformował główny ekonomista PKN Orlen.

Negocjacje z Komisją Europejską

Jak zapewnił mecenas Paweł Rymarz, doradca prawny Grupy Lotos, proces fuzji Orlenu i Lotosu trwa i jest nieodwracalny. Bardzo zaawansowane są też negocjacje dotyczące środków zaradczych. Zgodnie z warunkami Komisji Europejskiej, aby Orlen mógł przejąć Lotos, 30 proc. udziałów w rafinerii Lotosu wraz z pakietem praw zarządczych musi zostać sprzedane innemu podmiotowi. Nabywca ma mieć prawo do blisko połowy produkcji rafinerii w zakresie oleju napędowego i benzyny oraz dostęp do istotnej infrastruktury magazynowania i infrastruktury logistycznej. Do 14 listopada spółki mają przedstawić, w jaki sposób wypełnią środki zaradcze zarekomendowane przez Komisję Europejską. Jak poinformował Paweł Rymarz, najpierw akcjonariusze wyrażą zgodę na dezinwestycje i restrukturyzację, niezbędne do realizacji środków zaradczych, a Orlen i Lotos podpiszą wiążące umowy z partnerami, które zostaną przedstawione KE. W jego ocenie nie ma podstaw, aby obawiać się, że Komisja Europejska będzie niezadowolona z przedstawionych propozycji, gdyż cały czas prowadzony jest dialog z przedstawicielami KE.

– Trzeba podkreślić, że te procesy będą nieodwracalne, bo nikt nie pozwoli na odkup aktywów, które zostaną sprzedane – zapewnił Paweł Rymarz.

Adam Czyżewski z PKN Orlen uważa, że finalizacja procesu fuzji może potrwać jeszcze 5–7 miesięcy od momentu przedstawienia środków zaradczych Komisji Europejskiej. – Komisja będzie potrzebowała około 2–4 miesięcy na akceptację przedstawionych środków zaradczych, a proces integracji i połączenia potrwa jeszcze około 3 miesięcy od momentu akceptacji – ocenił Czyżewski. Jego zdaniem bardzo istotne jest też dopracowanie kwestii przekierowania środków uzyskanych z dezinwestycji w bardziej perspektywiczne sektory. 

Korzyści dla wszystkich 

Nie jest tajemnicą, że plany fuzji dwóch polskich koncernów wzbudzają też obawy m.in. wśród pracowników Grupy Lotos.

Dlatego będziemy nadal pokazywać wszystkie korzyści, jakie niesie za sobą proces łączenia. A są to korzyści zarówno dla Lotosu, dla regionu, w jakim funkcjonuje, ale też dla całej gospodarki. Prowadzimy regularny dialog ze stroną społeczną i wypracowanie porozumienia jest coraz bliżej. Dla nas w procesie fuzji najważniejsi są pracownicy – podkreślił Krzysztof Nowicki.