Przekaż 1,5% na media Strefy Wolnego Słowa. Dziękujemy! Przekaż TERAZ » x

Klimat na zieloną energię. Strategiczne inwestycje PGE

mat. pras.
mat. pras.

Grupa Kapitałowa PGE umacnia się na pozycji lidera energetyki odnawialnej w Polsce. PGE konsekwentnie rozbudowuje swój portfel zeroemisyjnych źródeł, realizując własne inwestycje, a także dokonując akwizycji perspektywicznych aktywów.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 21 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych przepływowych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 31 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi obecnie ok. 2520 MW, a zgodnie z planami spółki będzie się konsekwentnie i szybko zwiększać. Potwierdzają to zrealizowane w ostatnich miesiącach przez Grupę PGE projekty dotyczące energetyki wiatrowej i słonecznej. 

W wrześniu PGE Energia Odnawialna nabyła Farmę Wiatrową Zalesie o mocy 24,85 MW, zlokalizowaną w gminie Płośnica w powiecie działdowskim ( województwo warmińsko-mazurskie). Elektrownia składa się z 7 turbin o mocy 3,55 MW każda. Nowa inwestycja może zapewnić dostawy czystej energii dla blisko 38 tys. gospodarstw domowych i pozwoli na redukcję emisji CO2 o ponad 61 tys. ton rocznie. – Po tej transakcji zwiększyliśmy naszą moc zainstalowaną w obszarze energetyki wiatrowej na lądzie do blisko 800 MW – poinformował Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna. W kolejnych latach te moce zostaną zwiększone. Spółka planuje docelowo osiągnąć poziom 1,7 GW zainstalowanych mocy wytwórczych.

Energia ze słońca zasili tysiące gospodarstw domowych

PGE Energia Odnawialna ma bardzo ambitne plany związane z energetyką słoneczną. We wrześniu spółka zakończyła prace budowlane na dwóch farmach PV – Gutki i Gutki 2 – o łącznej mocy 12 MW. Nowe instalacje słoneczne, składające się z około 22 tys. paneli monokrystalicznych, powstały na działce o powierzchni 15,7 ha na terenie powiatu grajewskiego w województwie podlaskim. Wytworzona przez nie energia elektryczna zasili blisko 7 tys. gospodarstw domowych. – To przedsięwzięcie od podstaw rozwijane było przez PGE Energia Odnawialna. Zostało ono zrealizowane z wykorzystaniem nowoczesnych modułów fotowoltaicznych o mocy ponad 540 W każdy. Ich parametry techniczne pozwalają na uzyskanie wysokiej produktywności w warunkach pogodowych typowych dla stref klimatycznych występujących w Polsce – wskazuje Marcin Karlikowski.

Budowa farm fotowoltaicznych Gutki i Gutki 2 została zrealizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Każda z farm otrzymała ponad 13,9 mln zł preferencyjnej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, co pozwoliło na sfinansowanie ponad 60 proc. wartości inwestycji. Pożyczki spłacane będą przez 15 lat, z możliwością umorzenia 20 proc. wartości.

Wielkie farmy fotowoltaiczne powstają na Podkarpaciu i Mazowszu

Jedna z największych w Polsce farm fotowoltaicznych powstaje na Podkarpaciu. W październiku PGE zakończyła budowę I etapu PV Jeziórko, zlokalizowanej w gminie Grębów, w okolicach Tarnobrzega. Nowa instalacja o mocy ponad 50 MW pozwoli zasilić w energię elektryczną blisko 24 tys. gospodarstw domowych. – W przyszłym roku rozbudujemy tę elektrownię do mocy zainstalowanej 100 MW, a docelowo osiągnie ona moc blisko 220 MW i zapewni dostawy zielonej energii do ok. 125 tys. gospodarstw domowych – poinformował Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Farma fotowoltaiczna składa się z blisko 100 tys. nowoczesnych, monokrystalicznych paneli słonecznych o mocy ponad 500 W każdy. Parametry techniczne paneli pozwolą na uzyskanie wysokiej produktywności w warunkach pogodowych typowych dla Polski. Panele zamontowane na farmie PV Jeziórko są bifacjalne. Oznacza to, że mogą one absorbować światło dwustronnie, zarówno bezpośrednio padające na ogniwo, jak i odbite – docierające od tyłu. Wykorzystanie tego typu modułów pozwoli zwiększyć produkcję o kilka procent.

W połowie listopada PGE Energia Odnawialna uruchomiła dwie farmy PV – Huszlew i Huszlew 2, które zbudowano na terenie powiatu łosickiego w województwie mazowieckim. Nowe instalacje słoneczne składają się z około 23 tys. paneli monokrystalicznych. Panele o łącznej mocy 13 MW będą w stanie wyprodukować ponad 13 GWh rocznie. Istnieje możliwość rozbudowy farmy o magazyn energii. Na farmie, podobnie jak w przypadku podobnych inwestycji realizowanych przez Grupę PGE, zastosowano moduły bifacjalne, które mogą produkować energię elektryczną niezależnie od pogody, nawet przy niskim poziomie naświetlenia. To obecnie najbardziej wydajna i efektywna technologia.

– Powstanie nowych elektrowni fotowoltaicznych na Mazowszu stanowi ważny krok w kierunku wykonania naszych planów budowy mocy wytwórczych pochodzących z odnawialnych źródeł energii. – zapewnia prezes PGE Energia Odnawialna.

Realizacja kolejnych inwestycji fotowoltaicznych jest częścią strategii Grupy PGE, która ma ambicję być liderem transformacji energetycznej w Polsce, dzięki konsekwentnie prowadzonym inwestycjom w odnawialne źródła energii. Do końca 2023 roku Grupa PGE będzie posiadać w eksploatacji lub w budowie elektrownie PV o łącznej mocy ok. 500 MW. W kolejnych latach ten proces będzie kontynuowany. Już dziś spółka ma zabezpieczonych na cele inwestycyjne ok. 3000 ha gruntów, na których mogą powstać farmy słoneczne o łącznej mocy ponad 2 GW. Strategia PGE zakłada, że do 2030 roku spółka będzie posiadała 3 GW w instalacjach słonecznych.