KGHM chce być liderem transformacji energetycznej. W kierunku neutralności klimatycznej

mat. pras.
mat. pras.

Celem strategicznym KGHM Polska Miedź S.A., siódmego producenta miedzi i drugiego srebra na świecie, jest dążenie do zaspokajania potrzeb energetycznych swoich zakładów produkcyjnych wyłącznie z własnych bezemisyjnych i niskoemisyjnych źródeł energii. Dlatego inwestuje w odnawialne źródła energii (OZE), fotowoltaikę, morskie farmy wiatrowe. Koncern zaangażował się też w projekt rozwoju technologii małych reaktorów jądrowych (SMR).

KGHM jest firmą globalną, prowadzącą działalność na trzech kontynentach. Jednak nadal 80 proc. produkcji metali pochodzi z Polski, z Dolnego Śląska z tzw. Zagłębia Miedziowego. Spółka, operująca na największym złożu rud miedzi na świecie, przywiązuje dużą wagę do zrównoważonego rozwoju, dlatego w zeszłym roku przyjęła dokument „Polityka klimatyczna KGHM Polska Miedź S.A.”, określający ambitne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. – Przyjęcie celów klimatycznych przez KGHM wynikało z tego, że chcemy dostosowywać się do oczekiwań regulatorów, a także globalnych trendów. Poza tym nasze hutnictwo objęte jest systemem ETS, występuje więc tu też silna presja kosztowa. Pojawiają się też głosy, że w odpowiedzi na kryzys energetyczny należałoby przyśpieszyć proces transformacji. Przy czym dla naszego sektora rozwiązaniem nie może być redukcja emisji poprzez ograniczenie produkcji, gdyż produkowane przez KGHM metale są niezbędne do realizacji procesu transformacji energetycznej. Miedź jest jednym z podstawowych surowców dla sektora OZE, a nawet całego sektora elektroenergetycznego. Szacuje się, że tylko kraje Unii Europejskiej, żeby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku, będą potrzebowały dodatkowo 22 mln ton miedzi – wyjaśniał Radosław Żydok, dyrektor Departamentu Projektów Transformacyjnych w KGHM Polska Miedź S.A. podczas jednej z debat Kongresu Energetycznego DISE we Wrocławiu.

Polityka klimatyczna KGHM zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Celem pośrednim jest redukcja łącznych emisji do 2030 roku o 30 proc. – Z racji tego, że największy udział w łącznej emisji ma emisja pośrednia, połączona z wykorzystaniem zakupionej na rynku energii, kładziemy nacisk na działania związane ze źródłami wytwórczymi energii. KGHM eksploatuje już dwa bloki parowo-gazowe produkujące energię i ciepło na potrzeby spółki. Chcemy jednak do 2030 roku zwiększyć poziom udziału energii produkowanych z własnych źródeł do 50 proc. Ten cel będziemy realizować głównie poprzez wdrażanie technologii małych reaktorów jądrowych (SMR), budowę morskich farm wiatrowych, inwestycje w fotowoltaikę – podkreślił dyrektor Żydok. 

Autor: