KGHM bliżej atomu

mat. pras.
mat. pras.

Podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu spółka KGHM Polska Miedź wraz amerykańskim partnerem firmą NuScale zaprezentowały model reaktora SMR, który miedziowy gigant ma wybudować w Polsce.

Nie rzucamy słów na wiatr. Konsekwentnie realizujemy kolejne kroki projektu SMR dla Polski – powiedział w Karpaczu Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź SA. Prezentowany model reaktora w rzeczywistości ma 30 metrów wysokości. – Z KGHM prowadzimy rozmowy od dwóch lat, więc dla naszych firm to nic nowego, ale chcieliśmy pokazać szerszej publiczności, jak ten reaktor wygląda
– tłumaczył John Hopkins, CEO NuScale Power.

W lutym tego roku KGHM podpisał umowę z NuScale w sprawie rozpoczęcia prac nad wdrożeniem zaawansowanych małych reaktorów modułowych (SMR) w Polsce. Budowa małych reaktorów jądrowych jest bezpośrednio związana z Polityką Klimatyczną KGHM, której głównymi celami są redukcja emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Ambicją KGHM jest skuteczne zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii i produkcji własnej w pokryciu zapotrzebowania na energię. Spółka posiada własne niskoemisyjne źródła wytwórcze zasilane paliwem gazowym. Rozwija też projekty OZE, w tym elektrownie fotowoltaiczne na terenach należących do KGHM. Czysta energia z pierwszej elektrowni SMR ma zasilić oddziały produkcyjne miedziowej spółki. Proponowany projekt jest modułowy, co oznacza bezproblemowe zwiększanie skali całego przedsięwzięcia.

KGHM z dumą inicjuje projekt produkcji energii w 100 proc. wolnej od emisji dwutlenku węgla, wywiązując się ze swojego zobowiązania do prowadzenia działań na rzecz dekarbonizacji. Technologia SMR zwiększy efektywność kosztową firmy i przekształci polski sektor energetyczny 
– powiedział prezes Marcin Chludziński.

Innowacyjna technologia

Opracowana przez NuScale Power technologia modułowej elektrowni jądrowej z reaktorem lekkowodnym dostarcza energię do wytwarzania energii elektrycznej, ciepłownictwa, odsalania, produkcji wodoru i innych zastosowań związanych z ciepłem procesowym. To przełomowe rozwiązanie, które jako jedyne spośród technologii małych reaktorów modułowych uzyskało zatwierdzenie Komisji Regulacji Jądrowej USA. Ten projekt małego reaktora modułowego (SMR) zawiera w pełni fabrykowany moduł NuScale Power Module™, zdolny do generowania 77 MW energii elektrycznej przy użyciu bezpieczniejszej, mniejszej i skalowalnej wersji technologii reaktora ciśnieniowego. Skalowalna konstrukcja NuScale – elektrownie, które mogą pomieścić do czterech, sześciu lub 12 pojedynczych modułów zasilania – oferuje korzyści płynące z energii bezemisyjnej i zmniejsza zobowiązania finansowe związane z obiektami jądrowymi o wielkości gigawatów. Czysta energia zasili oddziały produkcyjne miedziowej spółki.

Projekt jest modułowy, a to oznacza bezproblemowe zwiększanie skali przedsięwzięcia.

Współpraca z rumuńskim partnerem

Przy rozwoju projektów małych reaktorów modułowych KGHM Polska Miedź zamierza współpracować z rumuńską państwową spółką energetyczną SN Nuclearelectrica.

Podczas Forum Ekonomicznego firmy ogłosiły podpisanie memorandum o współpracy (MOU) w sprawie rozwoju projektów SMR. Współpraca, przewidziana na 36 miesięcy, ma na celu wymianę doświadczeń oraz know-how, obejmującą zakres techniczny, ekonomiczny, prawny, finansowy oraz organizacyjny, niezbędny dla rozwoju projektów małych reaktorów modułowych, które mają zostać opracowane przez Rumunię i Polskę.

Inwestycja w SMR jest priorytetem, pozwoli nam również utrzymać konkurencyjną przewagę biznesową w skali globalnej. Wprowadzenie innowacyjnej technologii energetyki jądrowej, opartej na małych modułach, to przełom w polskiej gospodarce. Współpraca z doświadczonym partnerem z Rumunii to istotne wsparcie tego przedsięwzięcia 
– powiedział Marcin Chludziński.

Zarówno budowa elektrowni jądrowych pełnoskalowych w projekcie rządowym, jak i w technologiach SMR, realizowanych przez innych inwestorów, to droga do niezależności energetycznej 
– podkreślił prezes Chludziński.

Współpraca ma na celu opracowanie solidnych, bezpiecznych i opłacalnych projektów SMR w Rumunii i Polsce.

Międzynarodowe zainteresowanie rozwojem małych reaktorów modułowych jest wprost proporcjonalne do zainteresowania państw zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego i osiągnięcia celów dekarbonizacji, biorąc pod uwagę innowacyjne cechy tej technologii: modułowość i elastyczność, mające bezpośredni wpływ na niższe koszty i krótszy czas opracowania projektu. Rumunia, z ponad 25-letnim doświadczeniem w bezpiecznej eksploatacji własnej elektrowni jądrowej, jest pierwszym krajem europejskim, który zainicjował rozwój projektu NuScale SMR, jedynej technologii SMR certyfikowanej na poziomie międzynarodowym
– stwierdził Cosmin Ghita, dyrektor generalny SN Nuclearelectrica SA, spółki produkującej energię elektryczną, ciepło i paliwo jądrowe.

Miedziowa spółka planuje uruchomić pierwsze reaktory do 2029 roku. W lipcu KGHM jako pierwsza spółka w kraju złożyła wniosek do Państwowej Agencji Atomistyki o ocenę technologii i przygotowania studium lokalizacyjnego. KGHM bierze pod uwagę kilka miejsc, kryteria wyboru dotyczą m.in. zgodności z polskim prawem, ochrony środowiska czy kwestii ekonomicznych. Trwają już prace nad uruchomieniem w kraju Testowego Centrum Sterowania. Będą się tam szkolić operatorzy i specjaliści od energii jądrowej.