Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

III edycja Samorządowego Kongresu Trójmorza

mat. pras.
mat. pras.

Zbliża się III edycja Samorządowego Kongresu Trójmorza, który odbędzie się w dniach 16-17 maja 2023 r. w Lublinie. Tym razem oficjalne otwarcie i główne panele dyskusyjne zostają przeniesione do Centrum Spotkania Kultur, a wiele wydarzeń jest planowanych równolegle, także w przestrzeni Lubelskiego Centrum Konferencyjnego.

Spotkanie w stolicy województwa lubelskiego stało się już cyklicznym międzynarodowym wydarzeniem gospodarczym skupiającym przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, sektora nauki i biznesu z 12 państw członkowskich Inicjatywy Trójmorza (Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier), przedstawicieli partnerów strategicznych (Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Niemiec) oraz regionów partnerskich z Europy Środkowej i Wschodniej. Każdą edycję kongresu patronatem honorowym obejmuje Prezydent RP Andrzej Duda, który był inicjatorem utworzenia samorządowego formatu współpracy.

Na najbliższym Kongresie poruszone zostaną tematy dotyczące bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa w regionie oraz wyzwań, przed jakimi stoi Inicjatywa Trójmorza w kontekście współpracy z Ukrainą. Jak zapewniają organizatorzy – poszukamy rozwiązań na uzupełnienie brakujących połączeń kolejowych sieci TEN-T, a także podsumujemy projekty realizowane na granicach państw Unii Europejskiej (Polski, Słowacji, Węgier, i Rumunii) z Ukrainą.

Kongres to doskonałe miejsce do prowadzenia ożywionej dyskusji geopolitycznej, szczególnie w czasie trwającej od roku wojny u naszych sąsiadów. To także okazja do rozmowy o instrumentach finansowych niezbędnych dla odbudowy państwa ukraińskiego po zakończeniu działań wojennych.

Podczas tegorocznego wydarzenia położony będzie szczególny akcent na rolę młodzieży. Zaproszone zostaną do współpracy uniwersytety z różnych zakątków Europy. Zupełnie nowym wydarzeniem towarzyszącym będzie – Wschodnie Forum Młodych Liderów. Jak podkreślają organizatorzy – aktywny udział młodych pozwoli zauważyć nowe obszary działania Inicjatywy.

Przez ostatnie edycje poszczególne regiony Inicjatywy podpisywały Deklarację Lubelską o utworzeniu Sieci Regionów Trójmorza, która stanowi narzędzie prowadzenia i nawiązywania regularnych kontaktów oraz podejmowania wspólnych projektów pomiędzy zainteresowanymi samorządami. Dotychczas deklarację przynależności do Sieci złożyły 22 regiony z 6 krajów. W tym roku organizatorzy będą chcieli tę deklarację urzeczywistnić.

Jak co roku Kongresowi towarzyszy Forum Gospodarcze, które ma kompleksowo wspierać ofertę MŚP z województwa lubelskiego, tworzyć odpowiednie warunki do rozwoju przedsiębiorstw oraz umożliwić współpracę międzynarodową. W trakcie Forum przewidziane są seminaria tematyczne z obszaru cyfryzacji czy innowacji oraz spotkania B2B

Zapraszamy do rejestrowania się na wydarzenie przez stronę internetową Kongresu: www.congress.lubelskie.pl

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły Media Strefy Wolnego Słowa. 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego