Przekaż 1,5% na media Strefy Wolnego Słowa. Dziękujemy! Przekaż TERAZ » x

Historia w nowoczesnym ujęciu, czyli filmowy konkurs historyczny Patria Nostra

mat. pras.
mat. pras.

Młode pokolenia Polaków bierze udział w konkursie Patria Nostra, który daje możliwość na przypomnienie najważniejszych wydarzeń z historii Polski w nowatorski sposób. Obecnie trwa rekrutacja do VII Edycji w której weźmie udział 1.600 uczniów z Polski i Polonii na całym świecie pod egidą swoich pedagogów.

Fundacja w ramach swoich działań zorganizowała dotychczas 17 konkursów, w których wzięło udział 5.100 uczniów i nauczycieli. W ramach konkursów Patria Nostra powstało już ponad 1.200 filmów i animacji. Dwie pierwsze edycje obejmowały Mazowsze, następne poszerzyliśmy zasięg Konkursu o Małopolskę i Wielkopolskę. W roku 2018 został zrealizowany po raz pierwszy konkursu światowy dla       młodzieży polonijnej.

Ogromnym sukcesem naszej Fundacji, była realizacja filmowych konkursów historycznych w roku 2020 i 2021, w niezwykle trudnej sytuacji związanie z epidemią COVID-19. Do Konkursów Patria Nostra przystąpiło łącznie ponad 2.200 uczniów i nauczycieli z Polski i Polonii Świata. Uczestnicy konkursów wykonali blisko 600 filmów związanych z historią Polski. Gale finałowe odbyły się jesienią w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. 

Filmowy Konkurs Historyczny „Patria Nostra” inspiruje młodzież polską na całym świecie do wnikania w procesy historyczne, które ukształtowały współczesny świat, dzięki czemu mogą lepiej zrozumieć otaczającą rzeczywistość. Najlepszym czynnikiem środkiem do integracji młodych Polaków z różnych części globu jest świadomość historyczna, która stanowi przecież trzon tożsamości i pozwala na wymianę między nimi opinii i spostrzeżeń. Fundacja Patria Nostra zachęca do zanurzenia się historię przez twórczość filmową przy użyciu nowoczesnych technik. Z roku na rok prace uczestników Konkursu są coraz lepsze. Wykonywane są techniką animacji lub z wykorzystaniem gry aktorskiej, rekwizytów dotyczących podejmowanego wydarzenia (np. do jednego z filmów w V edycji Konkursu wynajęto autentyczny wagon, który Niemcy używali do przewożenia więźniów do Auschwitz). Zdarza się też, że film czy animacja jest wynikiem pracy badawczej drużyny nad danym epizodem.

Formuła prac konkursowych pozwala na wykorzystanie nowoczesnych technologii przekazu filmowego w edukacji historycznej. Prace konkursowe to animacje lub filmy o długości 30-45 sekund, prezentujące ważne wydarzenia historyczne. Prace konkursowe zostaną opublikowane na stronie Konkursu, a także są emitowane za pośrednictwem mediów polonijnych oraz wyświetlane na telebimach. Nasz konkurs wyróżnia również fakt, że nagrody otrzymuje każdy z uczestników, niezależnie od miejsca które zajmą w konkursie.

W ramach aktualnej VII edycji Konkursu zrealizowane zostaną cztery odrębne konkursy regionalne dla młodzieży polskiej z finałami w Warszawie, Krakowie i Poznaniu oraz po raz pierwszy w Gdańsku. W każdym z czterech Konkursów weźmie dodatkowo udział 7 drużyn polonijnych. Piątym  konkursem jest Konkurs Międzynarodowy skierowany wyłącznie do Polonii Świata. W każdym z czterech konkursów weźmie udział około 80 drużyn czteroosobowych.Rejestracja uczestników odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej : https://konkurs-patrianostra.pl . Głosowanie z udziałem uczestników odbywa się wg systemu podobnego do tego znanego z konkursów Eurowizji – uczestnicy rozdysponowują od 1 do 5 punktów pomiędzy 5 wybranych prac. Architektura systemu  głosowania uniemożliwia głosowanie na własna prace. Każda edycja Konkursu kończy się uroczystą galą finałową. Podczas gal finałowych następuje wręczenie nagród oraz prezentacja wszystkich filmów konkursowych. Jest to także okazja do przedstawienie Patronów, Sponsorów i Partnerów projektu.

W pracę w Fundacji zaangażowana jest Pani Prezes Nataliya Volynets, Fundator Fundacji Pan  Mirosław Gryko oraz czterech wolontariuszy pracujących na stałe i doświadczonych podczas organizacji wcześniejszych edycji Konkursu. W przypadku większych wydarzeń, takich jak organizacja i udział w uroczystej gali finałowej Konkursu Fundacja zatrudnia dodatkowych pracowników jako personel pomocniczy. Osoby zaangażowane w projekt tworzą go od samego początku i były obecne przy opracowaniu koncepcji oraz realizacji od pierwszej jego edycji (2015 rok).

Jako zespół Fundacja Patria Nostra jesteśmy niezwykle zaszczyceni, że mamy możliwość przyczynić się do zainteresowania historią najmłodszego pokolenia Polaków. Niezwykle cieszy nas fakt, że młodzież tak chętnie uczestniczy w kolejnych edycjach Konkursu i że, z roku na rok poziom prac przesyłanych przez kolejne drużyny stale się podnosi. Kreatywność uczestników związana z wykorzystywaniem coraz to nowych technik tworzenia filmów i animacji wielokrotnie budzi podziw i zachwyt w naszym zespole. Cieszy nas również fakt, że udało nam się połączyć oczywiste zainteresowanie młodych ludzi nowoczesną technologią z nauką o historii Polski. Zdajemy sobie sprawę, że czas spędzony przy tworzeniu inscenizacji filmowych bardzo często tworzy przyjaźnie między uczestnikami co daje nam ogromną siłę do działania.

Korzystając z okazji cały zespół Fundacji Patria Nostra na czele z Panią Prezes Nataliyą Volynets składa serdeczne podziękowania Sponsorom, Patronom również Gazecie Polskiej, która objęła VII edycję patronatem medialnym. Cieszymy się z codziennej pomocy naszych Wolontariuszy. Dziękujemy, że jesteście z nami. Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły do rejestrowania się na stronie naszego konkursu: https://konkurs-patrianostra.pl rejestracja trwa do 31.01.2022 r.

Emilia Baranowska
Project Menager Konkursu
Fundacja Patria Nostra