Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

Dekarz: co robi, co należy do jego obowiązków?

Zdjęcie autorstwa Pixabay z Pexels
Zdjęcie autorstwa Pixabay z Pexels

Dekarz to jeden z najstarszych zawodów. Zajmuje się on wykonaniem pokrycia dachowego na różnych budynkach. Jak zostać dekarzem? Co robi taki rzemieślnik w dzisiejszych czasach?

Kim jest dekarz

Dekarz jest wysoko wykwalifikowanym rzemieślnikiem, który zajmuje się różnymi pracami w obrębie dachu. Pierwotnie dachy wykonywał cieśla, jednak profesja ta wyodrębniła się pod koniec XIX wieku.

Podstawowe usługi dekarskie to:

 • wykonanie więźby, pokrycia i poszycia dachowego;
 • rozbiórka dachu;
 • wykonywanie ociepleń dachowych;
 • konsekracja dachu.

Dekarz może pracować w firmie ogólnobudowlanej albo na własny rachunek. Jeśli planujemy rozebrać stary dach lub go ocieplić, specjalistę znajdziemy np. w serwisie ogłoszeniowym Fixly.

Dekarz – dla kogo jest to zawód

Zawód dekarza wymaga nie tylko wiedzy i posiadania odpowiednich uprawnień, ale i dobrej kondycji fizycznej. Musi on sprawnie poruszać się po dachu i nie mieć lęku wysokości. Tutaj liczy się też precyzja szczególnie przy robieniu pomiarów i kładzeniu materiałów. Współczesny dekarz powinien też być osobą twórczą o zdolnościach manualnych.

Trzeba pamiętać, że ten zawód to praca na wysokościach, zatem kandydat na to stanowisko musi przejść badania lekarskie: ogólne, neurologiczne i okulistyczne. W przypadku pracy powyżej 3 m dodatkowo sprawdza się błędnik.

Zawód ten wymaga dużej odporności na czynniki zewnętrzne. Praca w terenie często wykonywana jest podczas upałów, mżawki albo mrozu.

Dekarz – co robi?

Obowiązku dekarza zależą od ich specjalizacji oraz tego, czy pracują w ramach własnej firmy, czy wykonują polecenia przełożonych.

Zasadniczo do zadań dekarza należą:

 • analiza rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie rodzaju i zakresu robót dekarskich, potrzebnych materiałów oraz narzędzi, sprzętu i maszyn niezbędnych do ich wykonania;
 • ocenianie jakości materiałów stosowanych do robót dekarsko-blacharskich;
 • przygotowanie materiałów do robót dekarskich;
 • wykonywanie podstawowych prac blacharskich (np. trasowanie, cięcie, wiercenie, zaginanie krawędzi, lutowanie połączeń, nitowanie, wyklepywanie naroży);
 • wykonywanie pokryć dachowych blachą cynkową, stalową ocynkowaną, miedzianą i aluminiową;
 • montowanie rynien i rur spustowych;
 • montowanie okien dachowych, a także inne otworów w dachu np. włazów;
 • wykonywanie obróbek blacharskich murów ogniowych, attyk, okapów, gzymsów, kominów, włazów dachowych, anten, masztów, rur wentylacyjnych i podokienników;
 • krycie dachów papą, różnymi rodzajami dachówek oraz materiałami z tworzyw sztucznych;
 • wielowarstwowe izolowanie tarasów;
 • wykonywanie rekonstrukcji i konserwacji pokryć dachowych m.in. z gontu oraz dachówki mnich-mniszka albo klasztornej;
 • rozbiórka pokryć dachowych;
 • prace przygotowawcze do położenia paneli fotowoltaicznych i uzupełnienie dachu po instalacji.

Jak zostać dekarzem

Dekarzem można zostać na kilka sposobów.

Poprzez ukończenie technikum kształcącym w zawodzie technik dekarstwa uzyskując tytuł technika i kwalifikacje BUD.27 Organizacja i kontrola wykonywania pokryć dachowych oraz sporządzanie kosztorysów.

Poprzez ukończenie szkoły branżowej I stopnia w klasie ogólnobudowlanej lub dekarskiej, odbycie praktyk zawodowych i uzyskanie tytułu czeladnika dekarstwa.
Dorosłe osoby mogą samodzielnie kształcić się z tym zawodzie poprzez zdobywanie doświadczenia, szkolenia i kursy zawodowe.

Po minimum 3 latach udokumentowanego doświadczenia zawodowego można przystąpić do egzaminu na mistrza. Egzamin przeprowadza Izba Rzemieślnicza.

Ile zarabia dekarz

Wynagrodzenie dekarza zależy od jego doświadczenia, renomy, rejonu Polski oraz formy zatrudnienia. Wg danych portalu wynagrodzenia.pl miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana) na tym stanowisku wynosi 5030 zł brutto. Co drugi dekarz otrzymuje pensję od 3870 zł do 6270 zł.

Wielu rzemieślników pracuje na własny rachunek, wtedy ich wynagrodzenie zależy od liczby klientów. Na wyższe wynagrodzenie z pewnością może liczyć dekarz specjalizujący się w nowoczesnych metodach pokrywania dachu lub zakładaniu paneli fotowoltaicznych (po zdobyciu uprawnień SEP typu D i E).