Prof. Krzysztof Rybiński

Prof. Krzysztof Rybiński
I wtedy „mafia unijna” pokazała swoją drugą twarz – rozpoczęło się łamanie rąk i nóg, czyli wdrażanie kolejnych idiotycznych pakietów oszczędnościowych, które z powodu ogromnych cięć wydatków i podwyżek podatków doprowadziły do siedmioletniej recesji. Pięć lat już za Grekami, ale co najmniej dwa jeszcze przed nimi. Setki miliardów euro płynące do Grecji nigdy tam nie docierają, ponieważ nie są to środki, które pomogą państwu stanąć na nogi. Są to pieniądze, które podatnicy strefy euro przekazują niemieckim i francuskim bankom jako spłatę długów Grecji. A skoro się spłaca długi, to one powinny maleć, prawda? Nic z tego – programy oszczędnościowe powodują recesję i relacja długu do PKB rośnie dramatycznie, ze 120 proc. w 2008 r. do 170 proc. obecnie. Skoro to nie działa, a nigdy nie...