Piotr Kardela

We wstępie do „Konfidentów”, książki wydanej przez Editions Spotkania, Antoni Macierewicz, legenda opozycji antykomunistycznej, napisał: „I tak, po 27 latach od »okrągłego stołu« i po zagładzie polskiej elity niepodległościowej, wraca program zdrady narodowej, ubrany w kostium małej stabilizacji. Dzieje się tak dlatego, że czasem wydaje się nam, że kwestia, która stoi u źródeł lustracji, sprowadza się do emocjonalnej reakcji na moralne zło donosicielstwa i kolaboracji z systemem komunistycznym. Tymczasem prawdziwym wyzwaniem, jakie stawia przed nami ustawodawstwo lustracyjne, jest budowa polskich elit gospodarczych, intelektualnych i politycznych” Zdaniem obecnego ministra obrony narodowej, tylko te elity są w stanie „zagwarantować budowę i utrzymanie niepodległego państwa. W...