Karol Wołek

W tym roku upłynęła 70. rocznica wyjątkowego w skali II wojny światowej wydarzenia. Oddział partyzancki podziemnego Wojska Polskiego – Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych – oswobodził 5 maja 1945 r. niemiecki obóz koncentracyjny Holleischen (filia KL Flossenbürg) w Holiszowie koło Pilzna (Republika Czeska). Był to jedyny w historii II wojny światowej przypadek, kiedy oddział partyzancki – w dodatku oddział Polskiego Państwa Podziemnego – wyzwolił niemiecki obóz koncentracyjny  Brygada Świętokrzyska była jednym z największych polskich oddziałów partyzanckich w okresie ostatniej wojny. Liczyła ok. 1000 żołnierzy. Jednostka powstała na mocy rozkazu jej dowódcy płk. Antoniego Szackiego „Bohuna” 11 maja 1944 r. z połączenia ostrzelanych i sprawdzonych w boju oddziałów...