arch.

Obecna chwila jest przełomowa. Nadchodzące wybory prezydenckie i parlamentarne zadecydują o przyszłości Polski. Wybór jest prosty: albo Polska pozostanie w rękach obecnej władzy, co oznacza dalsze miliony Polaków na emigracji, bezrobocie, wyprzedaż majątku narodowego i brak perspektyw dla młodego pokolenia, albo wybierzemy Zmianę, wybierzemy ludzi uczciwych, ideowych i odpowiedzialnych, takich jak Andrzej Duda, nasz kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej. Wybór Andrzeja Dudy daje nadzieję na realną zmianę, na dynamiczny, suwerenny rozwój Polski. Musimy odsunąć od władzy ludzi niekompetentnych, nieuczciwych i aroganckich. Musimy odsunąć od władzy tych, którzy nie szanują polskiej tradycji i kultury, niszczą polski przemysł, polską wieś i polską demokrację. Ten czas właśnie nadszedł....