NR 289 z dnia 27.12.1879

OKŁADKA- strona 1
strona 2
strona 3
strona 4
Gazeta Polska -Przegląd polityczny, korespondencje - z Berlina, Wiednia -Kronika Miejscowa- "Na cierpiących głód Szlązsków -Zzrząd miejski- Bank Polski- Warszawskie towarzystwo dobroczynności" Wiadomości bieżące: -Krajowe- "Przy tegorocznym poborze wojskowym- Gorzelnie- Nieszczęśliwy wypadek" - Z Cesarstwa- "W Półtawie- Towarzystwa naukowe w Rossyi- Towarzystwo rolnicze w Moskwie" -Z zagranicy-" Ireczek- W mieście Tulczy- Powstanie Afganów" -Wiadomości handlowe -Odcinek " U Źródeł Wisły"