Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

STRATEGIA \ Miedziowy koncern inwestuje w przyszłość - Serce KGHM bije w Polsce

Nowa strategia KGHM opiera się na trzech filarach. Pierwszy to rozwój bazy zasobowej. Drugim jest rozwój posiadanych aktywów. Trzeci filar to zapewnienie stabilnej produkcji. Służyć temu mają inwestycje za granicą, ale równie ważne są projekty realizowane w kraju. Najważniejsze są jednak nowe technologie

Aby zwiększyć swoje zasoby, KGHM poszukuje niskokosztowych aktywów, a także dywersyfikuje obszary działania. Stąd czynione w ostatnich latach inwestycje zagraniczne, z których największą jest chilijska kopalnia miedzi Sierra Gorda. Zakupowi nowych złóż towarzyszą inwestycje w rozwój nowych projektów – nie tylko Sierra Gorda, lecz także Victoria i Ajax w Kanadzie, a także Głogów Głęboki-Przemysłowy w Polsce. Aby zapewnić tym wszystkim projektom stabilną produkcję, koncern  implementuje nowoczesne rozwiązania technologiczne.

Ważne inwestycje w kraju
W ostatnich latach szczególnie głośno o zagranicznych inwestycjach KGHM, ale miedziowy gigant nie zapomina o kraju. – Serce KGHM bije w Polsce, tutaj wszystko się zaczęło i tutaj też chcemy się rozwijać, staramy się o kolejne koncesje – zapewnia zarząd spółki. Pomyślnie przebiegają prace dotyczące strategicznych projektów w Polsce  – Głogowa Głębokiego-Przemysłowego i Projektu Modernizacji Pirometalurgii. Szyb wentylacyjny GG1 do końca września osiągnął poziom 641 m (docelowa całkowita głębokość szybu to 1340 m o średnicy 7,5 m). Wykonano ponad 68 km wyrobisk chodnikowych wraz z zabudową niezbędnej infrastruktury technicznej.
Trwają prace budowlano-montażowe w obrębie głównych elementów technologicznych modernizowanego ciągu pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów. Uruchomienie instalacji planowane jest na IV kwartał 2016 r. Z kolei wyniki prac eksploracyjnych na terenie Synkliny Grodzieckiej (Stare Zagłębie Miedziowe) wskazują na realną szansę realizacji w tym rejonie projektu górniczego, jednak przy założeniu zmniejszenia obciążeń wynikających z podatku od wydobycia niektórych kopalin i zastosowania nowoczesnych technologii oraz odpowiedniego poziomu cen miedzi.
Dzięki zagranicznym inwestycjom, a także staraniom o wzrost potencjału produkcyjnego w kraju zasoby koncernu na koniec ubiegłego roku wynosiły 22,6 mln ton miedzi w udokumentowanych złożach rud miedzi w kategorii udowodnione i prawdopodobne, a razem z udokumentowanymi złożami rud miedzi w kategorii zmierzone i wskazane zasoby wynoszą 44,6 mln ton miedzi. To oznacza, że Grupa KGHM dysponuje jednymi z największych złóż miedzi na świecie. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia długoterminowego rozwoju i budowania przewagi konkurencyjnej.

Innowacje – szansa na przyszłość
Oprócz rozwoju bazy zasobowej ważnymi filarami strategii KGHM są rozwój ciągów technologicznych, zarówno w Polsce, jak i za granicą, oraz wzrost mocy wytwórczych, możliwy do osiągnięcia dzięki technologicznym innowacjom. Takim innowacyjnym projektem jest inteligentna kopalnia, która ma zapewnić bezpieczne warunki pracy w coraz trudniejszym  środowisku. KGHM rozpoczął eksploatację złóż zalegających poniżej 1200 m, gdzie temperatura górotworu dochodzi do 50 stopni Celsjusza, a wilgotność powietrza osiąga 75–90 proc. Chodzi o to, aby w ekstremalnych warunkach pracowały maszyny, a ludzie obsługiwali je z bezpiecznego miejsca na powierzchni.
KGHM już teraz wykorzystuje w kopalniach skanowanie 3D, które „prześwietla” skałę i sprawdza zawartość miedzi. W kopalni Sierra Gorda działa „one control room”, czyli centrum dowodzenia, w którym na monitorach można śledzić pracę poszczególnych urządzeń, ilość wydobywanego urobku, zawartość miedzi, a także sterować procesem wydobywczym. Dzięki temu łatwiej zadbać o bezpieczeństwo górników, a także zwiększać wydajność pracy i usprawniać produkcję.
Nowe technologie to przyszłość górnictwa miedziowego. Zarówno w Chile, jak i w innych miejscach na świecie. Zasoby kopalni odkrywkowych będą się wyczerpywać i trzeba będzie zacząć eksploatację podziemną. Przyszłość to kopalnie głębinowe. To szansa dla KGHM, który ma ogromną wiedzę i bogate doświadczenie w tej dziedzinie. Polski koncern może w przyszłości sprzedawać swoje know-how bądź podjąć się wykonania wszystkich etapów prac – od projektowania przez budowę do zarządzania nową kopalnią.

Międzynarodowy rozwój
Rozwój bazy zasobowej to jeden z filarów Strategii KGHM na lata 2015–2020 z perspektywą do 2040 r., który zarazem jest fundamentem długoterminowej, globalnej działalności spółki. – Dostęp do  miedzionośnych złóż stanowił podstawę 60-letniego rozwoju KGHM. Dzięki ich efektywnemu rozpoznaniu oraz zrównoważonemu zagospodarowaniu osiągnęliśmy w ostatniej dekadzie status globalnego, zdywersyfikowanego geograficznie lidera branży  wydobywczej – zapewnia prezes Herbert Wirth.   
Podsumowanie trzech kwartałów bieżącego roku wypada korzystnie. Zysk EBITDA Grupy KGHM, czyli przed odliczeniem podatków i odsetek, osiągnął poziom 3,722 mld zł, a skonsolidowany zysk netto 1,228 mld zł. Wyniki byłyby jeszcze lepsze, gdyby nie spadek notowań metali: miedzi o 18 proc., srebra o 17 proc., a molibdenu aż o 41 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. Poza tym kopalnia Sierra Gorda jest w fazie rozruchu, co zawsze generuje wyższe koszty. Mimo to koncern poprawił swój wynik netto w zagranicznych projektach.
– W KGHM International wzrost związany jest z wyższą produkcją w kopalni Robinson w USA, zarówno w zakresie miedzi, jak i metali szlachetnych. To rezultat poprawy wydajności i doskonalenia technologii wzbogacania rud, a także eksploatacji rudy o wyższej zawartości metali. Sierra Gorda konsekwentnie z kwartału na kwartał zwiększa wolumeny produkcji zarówno miedzi, jak i molibdenu – wyjaśnia prezes koncernu.
 
Artykuł przygotowany we współpracy z KGHM Polska Miedź SA