Rosyjska wojna informacyjno-propagandowa (część 3)

Strategia przyjęta przez Kreml w odniesieniu do Estonii i Łotwy ma na celu podważenie wiarygodności obu państw.

Podważenie wiarygodności w dziedzinie przestrzegania przez nie europejskich standardów praw mniejszości narodowych; blokowanie procesu asymilacji lub emigracji Rosjan z obu krajów; uzyskanie dla bałtyckich Rosjan równych z rdzenną ludnością możliwości kształtowania życia politycznego, ekonomicznego, społecznego i kulturalnego państw osiedlenia i tworzenie dogodnego dla Kremla instrumentu presji na rządy Estonii i Łotwy, możliwego do użycia w razie sporu Moskwy z Tallinem czy Rygą na jakikolwiek temat.

Neonaziści i holocaust kulturowy
[pozostało do przeczytania 84% tekstu]
Dostęp do artykułów: