Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

Rządowa Tarcza Solidarnościowa zapewnia bezpieczeństwo polskim rodzinom

mat. pras.
mat. pras.

Rządowa Tarcza Solidarnościowa chroni przed gwałtownymi wzrostami cen za energię elektryczną. Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom i działaniom spółek energetycznych zdecydowana większość gospodarstw domowych w Polsce w ogóle nie odczuje wzrostu cen energii.

Obserwowane w ostatnich miesiącach znaczące wzrosty cen energii to przede wszystkim efekt kryzysu energetycznego wywołanego rosyjską agresją na Ukrainę, ale też rosnącymi cenami uprawnień do emisji CO2 w unijnym systemie EU ETS. Destabilizacja rynku energetycznego odbija się nie tylko na gospodarce, ale również na konsumentach płacących coraz wyższe rachunki za prąd czy gaz. Dlatego tak ważne jest rządowe wsparcie, chroniące każdego, zwłaszcza rodziny wielodzietne i osoby z niepełnosprawnościami, aby w 2023 roku nie odczuwały negatywnych skutków wzrostu cen energii.

Rozwiązania Rządowej Tarczy Solidarnościowej przewidują zagwarantowanie stałej ceny dla zużycia rocznego na poziomie: 2000 kWh dla gospodarstw domowych; 2600 kWh dla osób z niepełnosprawnościami; 3000 kWh dla rodzin wielodzietnych (z Kartą Dużej Rodziny) i gospodarstw rolnych. Oznacza to, że każda polska rodzina skorzysta na zamrożeniu cen w zakresie przyznanego jej rocznego limitu zużycia energii. W 2023 r. jedynie nadwyżka będzie obciążona wyższymi kosztami, które będą określone na poziomie maksymalnym. Dzięki wprowadzonym przez rząd rozwiązaniom polskie gospodarstwa domowe nie zapłacą za nadwyżkę więcej niż 693 zł/MWh. Zamrożenie rachunków za zużycie energii w limicie 250 kWh przewidziano też dla każdej z działek w rodzinnych ogrodach działkowych.

Jak wynika z symulacji przeprowadzonej przez spółkę energetyczną Enea, dzięki Tarczy Solidarnościowej odbiorcy energii oszczędzą na rachunkach przynajmniej 2 tys. zł, a niektóre rodziny nawet ponad 3,2 tys. zł. W przypadku gospodarstw rolnych oszczędności mogą sięgnąć kwoty prawie 4,2 tys. zł. Co ważne, odbiorcy uprawnieni do zamrożenia cen energii z limitem 2000 kWh nie składają żadnych dokumentów do sprzedawcy. Sprzedawca energii sam dokona właściwego rozliczenia. Natomiast pozostali odbiorcy uprawnieni do zwiększonego limitu kWh muszą złożyć wymagane oświadczenie wraz z kompletem dokumentów na piśmie w postaci: papierowej, osobiście w BOK albo przesłać drogą pocztową na adres korespondencyjny sprzedawcy wskazany na fakturze. Można to zrobić do 30 czerwca 2023 r., chociaż lepiej ten obowiązek wykonać jak najwcześniej. W przypadku nabycia uprawnienia do skorzystania ze zwiększonego limitu zużycia w trakcie 2023 r., oświadczenie należy złożyć maksymalnie 30 dni od dnia nabycia uprawnienia.

Do końca 2023 r. z rządowego wsparcia będą mogły skorzystają także podmioty użyteczności publicznej, samorządy oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Cena maksymalna dla podmiotów wrażliwych, samorządów oraz przedsiębiorstw wyniesie 785 zł/MWh. Na taryfie skorzysta aż 97 proc. wszystkich mikro oraz kilkadziesiąt tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw. Co istotne, jeśli odbiorca energii ograniczy jej zużycie o ponad 10 proc. w stosunku do 2022 r., oprócz oszczędności wynikających z ograniczenia zużycia energii otrzyma 10 proc. obniżkę rachunku w 2024 r.