[Program Maluch+] Jeszcze więcej miejsc opieki dla najmłodszych. Powstanie ponad 100 tys. miejsc opieki nad maluchami

mat. pras.
mat. pras.

Kolejne otwarcie programu Maluch+ to nowe zasady podziału środków i większy budżet – aż 5,5 mld zł – dzięki czemu w całej Polsce powstać ma ponad 100 tys. nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. – Zależy nam, by w każdej gminie działały instytucje zapewniające opiekę nad najmłodszymi dziećmi – wskazuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Do 19 lutego bieżącego roku trwa nabór wniosków do rozszerzonej edycji programu.

Program Maluch+ jest ważnym elementem wsparcia rodzin w wychowywaniu dzieci. Na koniec 2015 roku było niespełna 3 tys. placówek, które oferowany zaledwie 84 tys. miejsc opieki. Dziś funkcjonuje ponad 8 tys. żłobków i klubów dziecięcych, w których jest ponad 228 tys. miejsc opieki nad maluchami.

5,5 mld zł na rozwój sieci opieki nad najmłodszymi dziećmi

– Rozszerzamy program Maluch+, zwiększamy budżet do 5,5 mld zł. Dzięki temu postać ma ponad 100 tys. nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. To kolejny krok w budowie prawdziwie przyjaznej polityki państwa wobec rodzin – wskazuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Program zawiera 3 źródła finansowania: Budżet Państwa oraz środki unijne z Krajowego Planu Odbudowy oraz środki z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Dofinansowanie będzie można uzyskać na tworzenie nowych miejsc i ich funkcjonowanie przez 36 miesięcy. W ramach Programu nie jest wymagany wkład własny.

Algorytm podziału środków

Pierwszeństwo w ramach programu Maluch+ mają gminy. Każda gmina ma zagwarantowane, zgodnie z algorytmem, środki na utworzenie miejsc opieki zarówno w nowych, jak i już istniejących instytucjach, a także środki na dofinansowanie przez 36 miesięcy funkcjonowania utworzonych miejsc opieki. Każda gmina – znając potrzeby swoich mieszkańców – może wnioskować o większe środki, niż wynikałoby to z algorytmu. Jeżeli gminy nie zawnioskują o wskazane dla nich algorytmem środki, niewykorzystane pieniądze będą mogły zostać rozdysponowane wśród innych podmiotów uprawnionych do prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Pierwszeństwo zawsze będą miały jednak gminy. Na przeprowadzenie inwestycji gminy będą miały 3 lata. To większa elastyczność realizacji zadania. Pozostałe podmioty będą miały na to 2 lata.

Wysokość dofinansowania

Kwota dofinansowania na tworzenie nowego miejsca opieki ze środków Krajowego Planu Odbudowy w dwóch typach instytucji (żłobkach i klubach dziecięcych) wynoszą odpowiednio: 

  • Dla jednostek samorządu terytorialnego do 35 862 zł (bez VAT)
  • Pozostałe podmioty – 12 410 zł (z VAT)

W przypadku środków z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego dofinansowanie na tworzenie nowego miejsca opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów wynosi dla wszystkich 12 410 zł.

Dofinansowanie funkcjonowania przez 12 i 24 miesiące 1 miejsca to ok. 837 zł miesięcznie.

Ważne terminy!

Wniosek należy złożyć drogą elektroniczną do 19 lutego 2023 roku. Ogłoszenie wyników przez ministra rodziny i polityki społecznej odbędzie się do 28 kwietnia 2023 roku.