Przekaż 1,5% na media Strefy Wolnego Słowa. Dziękujemy! Przekaż TERAZ » x

Kongres Impact. Sektor finansowy, stopy procentowe, inflacja

mat. pras.
mat. pras.

Wśród dziesiątek rozmów i warsztatów skoncentrowanych na analizie przyszłych i dokonujących się̨ zmian społecznych oraz gospodarczych, podczas tegorocznej edycji Kongresu Impact w Poznaniu miała miejsce debata nt. funkcjonowania instytucji finansowych w obecnych warunkach dwucyfrowej inflacji i wysokich stóp procentowych. Bankowcy podkreślali, że mimo trudnego otoczenia banki potrafiły się dostosować do zmieniającej się sytuacji na rynku i potrzeb klientów.

– Banki w Polsce podnosiły oprocentowanie lokat. Teraz wynosi ono średnio 7–8 proc., co podniosło atrakcyjność depozytów w oczach klientów. Widzimy, że klienci coraz częściej decydują się na trzymanie posiadanych oszczędności na lokatach, co potwierdza rosnąca dynamika ich przyrostu – mówił prezes Banku Pekao S.A. Leszek Skiba. – Z drugiej strony, gdy od 2021 roku zaczęły dość dynamicznie rosnąć stopy procentowe klientom spłacającym kredyty hipoteczne gwałtownie urosła wysokość comiesięcznych rat, nawet dwukrotnie. Jednak od niedawna rozpoczął się odwrotny proces: raty, choć na razie nieznacznie, zaczęły spadać. Sytuacja kredytobiorców poprawi się w bardziej odczuwalny sposób, gdy RPP zacznie obniżać stopy procentowe, choć zapewne nie nastąpi to szybko – ocenił prezes Pekao.

– Niedawne upadłości trzech banków amerykańskich (SVB jak i Signature oraz First Republic) to dla nas lekcja, z której należy wyciągnąć odpowiednie wnioski – podkreślił prezes ING Banku Śląskiego Brunon Bartkiewicz. – Na szczęście polski sektor bankowy nie został zainfekowany tymi upadłościami.

Zgodził się z nim prezes PKO Banku Polskiego Dariusz Szwed: – Siła polskiego sektora bankowego widoczna okazała się szczególnie w ostatnich, trudnych trzech latach: pandemii i obecnej wojny w Ukrainie. Żaden bank u nas nie upadł, dobrze działa polski nadzór bankowy.

W opinii prezesa Giełdy Papierów Wartościowych Marka Dietla banki w Polsce powinny coraz bardziej upowszechniać stałe raty kredytowe – jak boleśnie doświadczyli tego klienci banków, o czym wspomniał prezes Skiba, kredyty ze zmiennymi stopami, wskutek szybkiego wzrostu poziomu stóp procentowych spowodowały w krótkim czasie znacząco większe niż wcześniej comiesięczne obciążenia dla kredytobiorców.