Jesteśmy w punkcie zwrotnym

mat. pras.
mat. pras.

Zdaniem prezesa Banku Pekao S. A. Leszka Skiby polska gospodarka znajduje się w punkcie zwrotnym, co otwiera wiele szans rozwojowych. – Poczucie bezpieczeństwa jest filarem, który wzmacnia produkcję i przyczynia się do tego, co widzimy teraz, czyli dużej dynamiki gospodarczej, chęci inwestowania w Polsce – przekonywał podczas Kongresu 590 Skiba. 

Pandemia Covid-19 i rosyjska agresja na Ukrainę skumulowały szereg niekorzystnych czynników gospodarczych, wynikających m.in. z przerwania łańcuchów dostaw oraz rosnących cen nośników energii. Nie bez znaczenia w tym kontekście są też naciski ze strony UE dotyczące transformacji energetycznej. Skutkiem tych okoliczności jest m.in. wysoka inflacja, a także potencjalnie zbliżającą się perspektywa recesji.

Mimo trudnej sytuacji, zdaniem prezesa Banku Pekao S. A., Polska nie traci szans rozwojowych, a wręcz znajduje się obecnie w punkcie zwrotnym. Podczas Kongresu 590 Skiba zwrócił uwagę na wymuszone pandemią zmiany w geografii światowej ekonomii.

Wiemy, co się dzieje w Azji, jak bardzo długie są łańcuchy dostaw, czyli możliwość produkowania komponentów na różnych kontynentach, jak bardzo stało się to strategią ryzykowną. Dlatego powrót do bezpieczeństwa dostaw oznacza korzyść dla wielu naszych klientów, dla wielu małych, średnich i większych firm
– przekonywał.

Według niego klienci, szukając pewnych dostarczycieli komponentów, chętniej spoglądają obecnie na polskie firmy.

Poczucie bezpieczeństwa jest filarem, który wzmacnia produkcję i przyczynia się do tego, co widzimy teraz, czyli dużej dynamiki gospodarczej, chęci inwestowania w Polsce przez podmioty zagraniczne, ale też przez polskie firmy, które widzą i wybierają z morza zamówień to, co jest dla nich najbardziej istotne 
– podkreślił, zaznaczając, że efektem tego trendu jest ogromna dynamika gospodarcza.

Można potwierdzić, że jest to punkt zwrotny, który wzmacnia siłę polskich przedsiębiorstw 
– dodał.

Oceniając szanse rozwojowe polskiego biznesu, Skiba zauważył, że kraje naszego regionu są na tle Europy miejscami, do których z zainteresowaniem zaglądają inwestorzy i kooperanci szukając partnerów, którzy lokalnie produkują towary w ramach europejskiej sieci powiązań.

To jest ogromna korzyść 
– przyznał.

Według szefa Banku Pekao S. A. dużą wartość stanowi fakt, że polskie firmy są „nieprzekredytowane”.

Jak popatrzymy na wielkość kredytów w stosunku do PKB, to jest to relatywnie mniejszy poziom niż w wielu krajach zachodnioeuropejskich, co pokazuje korzyści i szanse, żeby ten kredyt zwiększać 
– tłumaczył.

Skiba zwrócił uwagę na silne fundamenty rodzimego biznesu, wśród których wymienił ogromny rynek specjalistów, wiedzy i kompetencji oraz „silne, małe i średnie przedsiębiorstwa lokalne”, a także wielkie firmy, co gwarantuje według niego zdywersyfikowany rozwój.

Myślę, że to właśnie widzą inwestorzy i rynki zagraniczne, jeśli chodzi o polską gospodarkę 
– podkreślił.