Będzie tak gorliwy i odważny jak w Argentynie

Jakim człowiekiem jest papież Franciszek?

Ojciec Święty jest człowiekiem prostolinijnym, pokornym i pragnącym być zawsze blisko ludu. Potrafi słuchać i prowadzić dialog, jego wypowiedzi są zawsze klarowne, a przekonania stałe i bardzo uduchowione. To jest dobry pasterz, który zabiega, by dotrzeć do wszystkich, zwłaszcza tych najbardziej łaknących Słowa Bożego i jego obecności w swoim życiu. To papież wielkiej głębokiej modlitwy i skupienia.

Wybiera się Ojciec do Watykanu?

Nie mam takich planów. Ojciec Święty przekazał zresztą przez nuncjusza apostolskiego w Argentynie, że docenia wszystkie modlitwy i życzenia, jakie
[pozostało do przeczytania 59% tekstu]
Dostęp do artykułów: