Nr 24 z 15 czerwca 2011

Prof. Zdzisław Krasnodębski
Polska w roli posłusznego kucyka Rezygnacja z jakichkolwiek ambitniejszych działań jest tym bardziej niebezpieczna, że sytuacja międzynarodowa Polski zmieniła się bardzo na naszą niekorzyść. Po odejściu George’a W. Busha nastąpiła głęboka zmiana w polityce Stanów Zjednoczonych. W czasach interwencji w Iraku pisano wiele o różnicach między Stanami Zjednoczonymi a Europą, o zasadniczym „podziale Zachodu”. Polska odgrywała wówczas w polityce amerykańskiej istotną rolę. Stanom Zjednoczonym zależało na polskim wsparciu – nie tyle militarnym, ile politycznym i moralnym. Polska zaś słusznie zabiegała o aktywną obecność USA w Europie i starała się rozwijać relacje transatlantyckie, co wzmacniało jej pozycję w stosunku do Francji i Niemiec. Dlatego pojawiły się oskarżenia, że Polska jest...

Pages