Nr 20 z 16 maja 2012

Zatem SYSTEM III RP to całokształt faktycznych reguł gry – w politykę, gospodarkę, kulturę. Faktycznych uwarunkowań naszego funkcjonowania. Dla przykładu: SYSTEM III RP tworzy nie tylko ta okoliczność, iż trzech pierwszych prezydentów RP było zarejestrowanych jako tajni współpracownicy służb specjalnych PRL. Ten system tworzy także to, że wielu wyborców, dziennikarzy, intelektualistów, uczonych, wiedząc już o tym, nie uznaje za stosowne zastanowić się. Zastanowić się, co z tego, nigdy w głównych mediach poważnie nieprzedyskutowanego faktu wynika i może wynikać. Nie tylko dla naszej oceny pierwszych kilkunastu lat wolnej Polski, ale także dla zrozumienia dzisiejszego pola działania, które mamy jako społeczeństwo i naród. Nie tylko wielki Układ Jeśli o czymś chętnie godzimy się...

Pages