Fundacja Malwa w potrzebie

mat. pras.
mat. pras.

Zarząd i podopieczni Fundacji Malwa zwracają się z prośbą o wsparcie bieżącej działalności fundacji. Redakcja "Gazety Polskiej" wspiera apel fundacji.

Fundacja w wybudowanym przez siebie domu realizuje projekty edukacyjne, patriotyczne oraz kulturalne skierowane do warszawskiej społeczności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Podopieczni biorą czynny udział w zajęciach plastycznych, muzycznych oraz sportowych co zapobiega ich wykluczeniu i podnosi ich sprawność w życiu codziennym.

Fundacja w związku z planowanym uruchomieniem projektu całodobowej opieki prosi o wsparcie finansowe pozwalające na przygotowanie pomieszczeń mieszkalnych, sal zajęciowych oraz bieżące utrzymanie Domu Fundacji Malwa.

Każda wpłata przybliża nas do celu, jakim jest zabezpieczenie przyszłości naszych podopiecznych.
Serdecznie dziękujemy!
 
Prosimy o wpłaty na konto: 75 1020 1026 0000 1902 0114 4419 z dopiskiem „Fundacja Malwa – Gazeta Polska”
Fundacja Malwa
ul. Balcerzaka 2
Warszawa 
http://fundacjamalwa.pl/