Jan Olszewski

Liczba wpisów: 1
  • Wyjść z sowieckiej matni

    „Dla mojego rządu członkostwo Polski w NATO było podstawowym postulatem w zakresie polityki zagranicznej. Jednocześnie wywoływało reakcje zupełnie histeryczne, wystarczy przejrzeć prasę z tamtego...
    Dział: Kraj
    Nr 8 z 20 lutego 2019