190 lat „Gazety Polskiej” POBIERZ DODATEK

Z początkiem lat 60. XIX wieku „Gazeta Codzienna” stała się najbardziej poczytnym pismem w Królestwie Polskim. Wydawana z rozmachem i redagowana przez czołowych przedstawicieli nauki i kultury, znalazła się w czołówce ówczesnej prasy. Swój sukces z lat 60. zawdzięczała dwóm wielkim indywidualistom, którzy zawiązali sojusz ideowy i stanęli na jej czele. A byli to tytani pracy – wybitny pisarz Józef Ignacy Kraszewski oraz znany w Warszawie potentat finansowy Leopold Kronenberg. Pismo rozchwytywane przez mieszkańców stolicy okazało się bezkonkurencyjne. W rywalizacji o prymat na rynku wydawniczym zdystansowało nawet „Gazetę Warszawską”. Z dnia na dzień wzrastała ilość jego prenumeratorów, by w 1862 r. ustanowić absolutny rekord, osiągając niespotykaną do tej pory w prasie warszawskiej liczbę 8 tys. czytelników. „Gazeta Codzienna” stanowiła trybunę postępu rozumianego nie tylko jako rozwój gospodarczy kraju, lecz także rozwój intelektualny i duchowy społeczeństwa.

Dodatek pod redakcją
Agnieszki Kowalczyk
Mecenas projektu Fundacja PKO