Jan Dziedziczak, Pełnomocnika Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą